226 resultaten
Filteren
van 23
Vooralsnog zonder titel - pagina 1

Vooralsnog zonder titel - pagina 1

...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
1 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
3 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 3

Vooralsnog zonder titel - pagina 3

Historische Reeks v u deel 2 Redactieraad: Historische C o m m i s s i e 2 0 0 5 Prof. dr. J. de Bruijn Prof. dr. W.Th. M. Frijhoff Prof. dr. D.Th. Kuiper Mevr. drs. C. J. Noordegraaf Drs. J. W. B. van Overhagen Mevr. prof. dr. H. de Ridder-Symoens (vz.) Prof. dr. G . } . Schutte Mr. J. L. K. van ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
64 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 4

Vooralsnog zonder titel - pagina 4

Vooralsnog zonder titel vu-studenten in het jaar 2000 Redactie: Mark Bakker, Berber Brouwer, Tun^ Dündar, Tim van der Rijken, Margriet Schreuders, Mare Wingens en Rick van der Woud Coördinatie: Mare WingensUitgeverij Meinema • Zoetermeer ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
27 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 5

Vooralsnog zonder titel - pagina 5

Dit boek wordt uitgegeven met financiële steun van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs.© 2 0 0 0 Uitgeverij Meinema, ZoetermeerAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of ope ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
173 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 6

Vooralsnog zonder titel - pagina 6

InhoudProf. dr. Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf7Mare Wingens 120 jaar vu-studenten9SUBCULTURENBerber Brouwer Tussen groepsdier en vrije vogel. Over het meisje dat niet wilde kiezen 15 [WERK]Berber Brouwer De koerier 52DE VU ALS ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
140 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Prof. dr.Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit in 1980 is een fotoboek uitgebracht over honderd jaar studentenleven aan de v u . Dit boek geeft in woord en beeld een indruk van wat zich 100 jaar lang in en rond de v u heeft afgesp ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
340 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 8

Vooralsnog zonder titel - pagina 8

VOORALSNOG ZONDERTITELlen nu de vette jaren voor universiteit en student zijn aangebroken? Als het aan de v u ligt wel! Het thema van het lustrumjaar 2 0 0 0 luidt: 'Het leven is bitter, het leven is best'. De vu zet de komende jaren in op best. Er zal veel worden geïnvesteerd in st ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
341 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Mare Wingens 120 jaar vu-studentenvu-studenten. Ze zijn er al 1 2 0 jaar. In het studiejaar 1 9 9 8 - 1 9 9 9 stonden er 13.333 studenten aan de Vrije Universiteit ingeschreven. 1 Sinds de stichting van de vu in 1880 hebben hier inmiddels zo'n 9 0 . 0 0 0 studenten een opleiding gevolgd. O ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
310 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 10

Vooralsnog zonder titel - pagina 10

VOORALSNOG ZONDERTITELreligieuze achtergrond en wortelden grotendeels in overeenkomstige sociale milieus: Kuypers 'kleine luyden'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle studenten lid werden van dezelfde vereniging: het vu-studentencorps met de officiële naam Nil Despera ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
362 woorden
van 23