Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

226 resultaten
Filteren
van 23
Vooralsnog zonder titel - pagina 1

Vooralsnog zonder titel - pagina 1

...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
1 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
3 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 3

Vooralsnog zonder titel - pagina 3

Historische Reeks v u deel 2 Redactieraad: Historische C o m m i s s i e 2 0 0 5 Prof. dr. J. de Bruijn Prof. dr. W.Th. M. Frijhoff Prof. dr. D.Th. Kuiper Mevr. drs. C. J. Noordegraaf Drs. J. W. B. van Overhagen Mevr. prof. dr. H. de Ridder-Symoens (vz.) Prof. dr. G . } . Schutte Mr. J. L. K. van ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
64 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 4

Vooralsnog zonder titel - pagina 4

Vooralsnog zonder titel vu-studenten in het jaar 2000 Redactie: Mark Bakker, Berber Brouwer, Tun^ Dündar, Tim van der Rijken, Margriet Schreuders, Mare Wingens en Rick van der Woud Coördinatie: Mare WingensUitgeverij Meinema • Zoetermeer ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
27 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 5

Vooralsnog zonder titel - pagina 5

Dit boek wordt uitgegeven met financiële steun van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs.© 2 0 0 0 Uitgeverij Meinema, ZoetermeerAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of ope ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
173 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 6

Vooralsnog zonder titel - pagina 6

InhoudProf. dr. Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf7Mare Wingens 120 jaar vu-studenten9SUBCULTURENBerber Brouwer Tussen groepsdier en vrije vogel. Over het meisje dat niet wilde kiezen 15 [WERK]Berber Brouwer De koerier 52DE VU ALS ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
140 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Prof. dr.Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit in 1980 is een fotoboek uitgebracht over honderd jaar studentenleven aan de v u . Dit boek geeft in woord en beeld een indruk van wat zich 100 jaar lang in en rond de v u heeft afgesp ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
340 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 8

Vooralsnog zonder titel - pagina 8

VOORALSNOG ZONDERTITELlen nu de vette jaren voor universiteit en student zijn aangebroken? Als het aan de v u ligt wel! Het thema van het lustrumjaar 2 0 0 0 luidt: 'Het leven is bitter, het leven is best'. De vu zet de komende jaren in op best. Er zal veel worden geïnvesteerd in st ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
341 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Mare Wingens 120 jaar vu-studentenvu-studenten. Ze zijn er al 1 2 0 jaar. In het studiejaar 1 9 9 8 - 1 9 9 9 stonden er 13.333 studenten aan de Vrije Universiteit ingeschreven. 1 Sinds de stichting van de vu in 1880 hebben hier inmiddels zo'n 9 0 . 0 0 0 studenten een opleiding gevolgd. O ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
310 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 10

Vooralsnog zonder titel - pagina 10

VOORALSNOG ZONDERTITELreligieuze achtergrond en wortelden grotendeels in overeenkomstige sociale milieus: Kuypers 'kleine luyden'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle studenten lid werden van dezelfde vereniging: het vu-studentencorps met de officiële naam Nil Despera ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
362 woorden
van 23