GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

244 resultaten
Filteren
van 25
Historische Reeks
Worsteling naar waarheid
2004-01-01
Worsteling naar waarheid - pagina 1

Worsteling naar waarheid - pagina 1

Hendrik BlauwendraatWorsteling naar waarheid De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de v u ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
8 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 2

Worsteling naar waarheid - pagina 2

Worsteling naar waarheid ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
3 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 3

Worsteling naar waarheid - pagina 3

Historische Reeks vu deel 5 Redactieraad: Historische Commissie 2005 Drs. E. Boer Prof. dr. J. de Bruijn Prof. dr. W.Th. M. Frijhoff (vz.) Prof. dr. D.Th. Kuiper Prof. dr. G . } . Schutte Mr. J. L. K. van der Veen Onder redactie van: Dr. A. L. Tervoort ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
39 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 4

Worsteling naar waarheid - pagina 4

Hendrik Blauwendraat Worsteling naar waarheid De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de vuUitgeverij Meinema • Zoetermeer ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
14 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 5

Worsteling naar waarheid - pagina 5

© 2 0 0 4 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige an ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
140 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 6

Worsteling naar waarheid - pagina 6

InhoudVOORWOORD9DANKBETUIGING INLEIDING1517Onderwerp van dit boek 19 Opzet van dit boek 20 vu T O T 1 9 3 0 Inleiding 23 Nederland in de negentiende eeuw 23 Een veelkleurige staatskerk 24 De emancipatie van de gereformeerden 26 De oprichting van de vu 28 ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
125 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 7

Worsteling naar waarheid - pagina 7

Reacties op het proefschrift 61 Reacties uit eigen kring 63 [3] ' W I J H E B B E N M O E I T E M E T D I E F A C U L T E I T NAAR EEN WIS- EN N A T U U R K U N D I G EGEHAD...'FACULTEITInleiding 67 Het civiel effect en de eigen medische faculteit 67 De Uitbreidingscommissie ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
204 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 8

Worsteling naar waarheid - pagina 8

[6] M O D E R N I S E R I N G ENINFORMATISERINGInleiding 136 De groei van de Wis- en Natuurkundige Faculteit 137 Wiskunde tot 1 9 6 4 139 Verlies en vernieuwing 144 'Geestverwanten' 149 De opkomst van de informatica 152 Informatica aan de Vrije Universiteit 153 Een bescheiden begin ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
142 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 9

Worsteling naar waarheid - pagina 9

VoorwoordIn de loop van de twintigste eeuw nam wereldwijd de behoefte aan rekencapaciteit en andere vormen van informatieverwerking in het bedrijfsleven en bij de overheid langzaam maar zeker toe. Er bestonden tafelrekenmachines, machines die ponskaarten met gegevens konden verwerken en an ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
270 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 10

Worsteling naar waarheid - pagina 10

VOORWOORDiogramma's zijn abstracte wiskundige structuren. Ze zijn echter in het algemeen buitengewoon complex en één van de redenen dat de informatica een zelfstandige wetenschap is geworden hangt daarmee samen. De methoden van de traditionele wiskunde leverden maar zelden het antwo ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
348 woorden
van 25