GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

244 resultaten
Filteren
van 25
Historische Reeks
Worsteling naar waarheid
2004-01-01
Worsteling naar waarheid - pagina 11

Worsteling naar waarheid - pagina 11

VOORWOORDwetenschap. Voor u ligt de geschiedenis van de wiskunde en de informatica aan de vu. Het is boeiend om te zien hoe men op zo'n jonge bijzondere universiteit in de afgelopen eeuw is omgegaan met de oudste exacte wetenschap, de wiskunde, en één van de jongste exacte wetenschappen, d ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
362 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 12

Worsteling naar waarheid - pagina 12

VOORWOORDen de periode van wederopbouw daarna naar de zestiger jaren, waarin zich ook op de v u grote veranderingen voltrokken. In de zestiger en zeventiger jaren heeft met de rest van de Nederlandse wiskunde de wiskunde op de v u haar Bourbakistische fase. Er was veel aandacht voor zuiver ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
355 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 13

Worsteling naar waarheid - pagina 13

VOORWOORDverschillende van de opleidingen die door de afdelingen Wiskunde en Informatica worden verzorgd. Het gaat goed met de Wiskunde en de Informatica aan de vu. De staf is verjongd, energiek en zeer getalenteerd. Er is naast fundamenteel onderzoek ook grote aandacht voor toepassingen. ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
179 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 14

Worsteling naar waarheid - pagina 14

DankbetuigingToen ik in augustus 2 0 0 1 mijn studie Wiskunde aan de vu afsloot met een afstudeerproject over de geschiedenis van Wiskunde en Informatica aan 'onze universiteit', had ik wel de hoop, maar niet durven dromen dat dit boek er ooit het resultaat van zou worden. Mijn begeleider, ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
303 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 15

Worsteling naar waarheid - pagina 15

DANKBETUIGING16conceptuele vlak en voor details; drs. A.C. Flipse, historicus van de natuurkunde en wijsgeer, voor zijn enthousiasme en vastheid van beginsel. Ik ben ook dank verschuldigd aan degenen die zo vriendelijk waren als redacteur voor mijn boek op te treden: dr. ir. T. Koet ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
328 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 16

Worsteling naar waarheid - pagina 16

InleidingWetenschap zonder vooroordelen is onmogelijk. Een wetenschapper kan proberen zijn eigen mening of overtuiging weg te cijferen-alsof hij, die de wetenschap moet bedrijven, er niet i s - , maar onherroepelijk spelen zijn eigen levensbeschouwelijke en wijsgerige ideeën een rol in zij ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
278 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 17

Worsteling naar waarheid - pagina 17

INLEIDINGoordeel', of liever, vanuit een christelijke visie. Hij geloofde niet dat wetenschap 'neutraal' of 'waardenvrij' kon zijn. De wetenschap kwam öf uit de koker van het ongeloof, öf van een christelijk standpunt. En dit laatste standpunt was het enig heilzame voor welk wetenschapsgeb ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
296 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 18

Worsteling naar waarheid - pagina 18

INLEIDINGO N D E R W E R P VAN DIT BOEKIn dit boek wordt een schets gegeven van de geschiedenis van de afdelingen Wiskunde en Informatica aan de vu. Bij het schrijven ervan heb ik me met genoegen laten leiden door de openingszin van deze inleiding: 'wetenschap zonder vooroordelen is ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
346 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 19

Worsteling naar waarheid - pagina 19

INLEIDING20Dat betekent dat dit boek geen volledige opsomming is van de wetenschappelijke merites van iedereen die aan de vu in de wiskunde of informatica werkzaam is (geweest). Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben de richtingen Wiskunde en Informatica een zodanige groei, specialiser ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
308 woorden
Worsteling naar waarheid - pagina 20

Worsteling naar waarheid - pagina 20

INLEIDINGFaculteit verhaald (hoofdstuk [3]). De faculteit ontstond in een periode waarin binnen de gereformeerde wereld beroering over was ontstaan over de relatie tussen wetenschap en geloof, en met name de letterlijke interpretatie van de Bijbel. In hoofdstuk [4] wordt de geschiedenis va ...

1 januari 2004
Historische Reeks
Hendrik Blauwendraat
347 woorden
van 25