Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Berekening of constructie - pagina 11

Berekening of constructie - pagina 11

9 meen geldige levens-wetten vinden, om zoo te komen tot regelen voor de paedagogische werkzaamheid . 1) We noemen hier slechts het werk van S i e g f r i e d K a w era u. 2) Een andere hoofdrichting leeft onder den indruk van de resultaten van de experimenteele psychologie , zooals men die sinds ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
554 woorden
Berekening of constructie - pagina 12

Berekening of constructie - pagina 12

10woordigers van de paedagogische wetenschap. Zij komen alle met de pretenties van h et naturalisme. Het naturalisme toch wil de wetenschap bij uitstek zijn. De natuur is de eenige groote werkelijkheid , en dus is de natuurwetenschap uitsluitend de wetenschap en is de weg tot de waarheid a ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
535 woorden
Berekening of constructie - pagina 13

Berekening of constructie - pagina 13

I Inalisme van Scheler, de "philosophie de I'Elan VitaI" van Bergson, de " philosophie de l' Action " van· Blondel en Boutroux, het humanisme van uit Oxford geleeraard, en ten deele ook zelfs aan het pragmatisme van James om nu nog niet eens te spreken van den geweldigen ommekeer, die de b ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
471 woorden
Berekening of constructie - pagina 14

Berekening of constructie - pagina 14

12worden genoemd. Zijn " Sozialpädagogik" 1) is wel h et meest sprekende voorbeeld eener rasechte constructie voor de wetenschappelijke paedagogiek. Met de grootste gestrengheid neemt bij hem de wijsbegeerte de teugels van de paedagogiek in handen. Hij zelf zegt van gevoelen te zijn dat " ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
446 woorden
Berekening of constructie - pagina 15

Berekening of constructie - pagina 15

I3naar eenzelfden trant , en ofschoon hier nog niet zooals bij Nat 0 r p een bepaald systeem tot volle ontwikkeling kwam toch is er i n de gedachte van de "absolute waarde" en de " absolute geldigheid" een centraal principe, dat er als toe uitnoodigt een paedagogiek te poneeren, die uitgaa ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
439 woorden
Berekening of constructie - pagina 16

Berekening of constructie - pagina 16

is of het kind zelf werkzaam wordt , is de leerstof zelf het doel : men wil inhoud geven aan den geest van het kind . Ginds een paedagogisch functionalisme, hier, naar de benoeming van L i t t, een didactisch materialisme. 1) Dat er pogingen zouden worden gedaan, om een oplossing van de tegenstel ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
427 woorden
Berekening of constructie - pagina 17

Berekening of constructie - pagina 17

15 we hier niet van een bepaald systeem kunnen spreken. Maar zoowel bij D i I t h e y als bij B erg s 0 n, zoowel bij K e y ser I i n g als bij Spe n g Ier vinden we deze " Philosophie des. Lebens" als een "grondhouding". De lievelingswoorden van deze beschouwing, als " leven" , "beleving" , "vri ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
467 woorden
Berekening of constructie - pagina 18

Berekening of constructie - pagina 18

16 boogspanning van scbier doodelijke voltage. Welnu, daarmede zegt deze paedagogiek, dat zij baar boogste waarden vindt in bet werkelijk aanwezige; de veelbeid van bet Voor baar werkelijk en concreet aanwezige is de sfeer, waarin zij de laatste principia en de leidende waarden zoekt. Immers bet ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
451 woorden
Berekening of constructie - pagina 19

Berekening of constructie - pagina 19

17Dur; k hei m en vooral K ers c hen s t e i ne r schier even groote bekendheid genieten . Hoezeer nu ook het systeem van Nat 0 r p evengoed als dat van De we y genoemd wordt met den naam "sociale paedagogiek", 1) toch is het duidelijk, dat er een principieel verschil tusschen de wetenscha ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
458 woorden
Berekening of constructie - pagina 20

Berekening of constructie - pagina 20

18 ban van mechanisme en materialisme, waarin alle positivistische richtingen gevangen liggen. Ook al spreekt men van de idee der gemeenschap, die de opvoeding moet beheerschen, dan hebben we toch in die idee niet een eeuwige, het leven beheerschende waarheid, maar slechts een tijdelijk ervaarbaa ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
447 woorden
van 4