Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

22 resultaten
Filteren
van 3
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

HET AFBEELDEN IN DE WISKUNDE O P E N B A R E LES GEHOUDEN HETBIJDELECTORAATAANVAARDINGIN DEWISKUNDEVAN ENDE ELEMENTAIRE STERREKUNDE AAN DE VRIJEUNIVERSITEIT OP VRIJDAGTEAMSTERDAM14 O C T .1938DOOR ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
43 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 2

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 2

W a n n e e r men wenscht over te g a a n tot de vervaardiging van een l a n d - of zeekaart, s t a a n verschillende methoden ter beschik­ king. Of men nu in verband met het doel, w a a r t o e de k a a r t w o r d t g e m a a k t , zijnkeus laat vallen op de stereografischeproject ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
403 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 3

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 3

2 In de c a r t o g r a p h i e begint men meestal met aan een punt o p a a r d e lengte en breedte of a n d e r e coördinaten toe te kennen, om vervolgens op het teekenpapier eveneens een coördinatenstelsel in te voeren. D a a r n a kan men — zooals gewoonlijk w o r d t gezegd — de afbeeldingswe ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
533 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 4

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 4

3O p grond van de gegeven voorbeelden meent men d a t in de definitie van afbeeldeniets moet wordenmisschien, opgenomenomtrent de wijze, w a a r o p de elementen a a n elkaar worden t o e g e ­ voegd. Met een p u n t op a a r d e c o r r e s p o n d e e r d e één punt ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
482 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 5

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 5

4 haken w o r d t a a n g e g e v e n , welke coördinaten zij bezitten of w a n ­ neerbijeenmeetkundigeafbeeldingtweecorrespondeerendepunten eenzelfden hoofdletter d r a g e n eenmaal zonder en eenmaal met accent. In de tweede plaats geven wij een ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
521 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 6

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 6

tweede op een derde, is met een o m w e g ook een afbeelding tot standg e b r a c h t van de eerste op de d e r d e verzameling.Dezelaatste afbeelding is in het algemeen van een a n d e r type d a n de beide oorspronkelijke, w a a r v a nzij het productw o r d t ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
485 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 7

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 7

6eentweeduidige correspondentie als wij het projectiecentrum buiten de kegelsnede en de rechte kiezen. Voorts heeft men n a a s tdeniet-singuliere ook de singuliere collineaties. In de gelijkmachtigheid begriphebbenwij een uitbreiding vanheteven-gr ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
420 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 8

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 8

g e m a a k t . Dit geschiedt door voor elk harer elementen ( t h a n spun-ten g e n o e m d ) zekere deelverzamelingen als omgevingen te definieeren.Een afbeelding heet d a n in een p u n t P continu, als bijiedere omgeving van het beeldpunt P ' minstens één omgeving ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
451 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 9

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 9

8 terstond in te zien, d a t er zeker afbeeldingen van het eerste type bestaan, w a n t iedere verzameling is identiek o p zichzelfaftebeelden, door elk element ervan a a n zichzelf toe te voegen. Verder noemen wij de o v e r g a n g e n van een rechthoekig cartesisch coördi­ ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
483 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 10

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 10

9letten op de tusschenstanden, die worden ingenomen, dat beide afbeeldingen het begin en het eind vormen van een continue reeks van gelijksoortige. Vervangen van alle punten van het boloppervlak door hun tegenpunten, geeft een derde eenduidige continue zelfafbeelding d a a r v a n , die ni ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
428 woorden
van 3