Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

22 resultaten
Filteren
van 3
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 11

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 11

10 twee afbeeldingenw a s te v e r s t a a n .Natuurlijkbezittentweeafbeeldingen slechts een product, indien de beeldverzameling van de eerste, de afgebeelde van de tweede is. Is nu per definitie een groep een verzameling, w a a r v o o r een aan b e p a a l d e ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
449 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 12

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 12

11 twee figuren feitelijk toevoegen van de elementen der eene aan die van de andere figuur, d u s tot s t a n d brengen van een afbeel­ ding. Een middel als gezocht heeft men dientengevolge in het onderzoek of de eerste figuur op een b e p a a l d e vooraf vastgestelde wijze op de tweede is af te ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
453 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 13

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 13

12 continue, hetgeen P e a n o in s t a a t stelde een kromme te construeeren, die een geheel vierkant opvult. De oogenschijnlijk figurenfundamenteeleeigenschapeerst voor eeneenduidige, o m k e e r b a a r afbeeldingenvoorvan het aantal dimensies is continue ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
380 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 14

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 14

13 of transformatiegroepen, welke aanleiding geven totmeetkundenbinnen de hoofdfiguur, w a a r i n ook boven uitgesloten e i g e n s c h a p ­ pen der deelfiguren een p l a a t s hebben. Natuurlijk is iedere e i g e n ­ schap, die invariant is voor de geheele g r o e p , tevens voor ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
460 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 15

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 15

14 is een stelling te bewijzen of ook een ingewikkelde stelling wenscht te verduidelijken. De eerste o p g a v e , die men zich gesteld ziet, is uit de met de gegeven hoofdfiguur aequivalente figuren er een te kiezen om te fungeeren als tweede hoofdfiguur. Al speelt bij deze keus persoonlijke voo ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
421 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 16

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 16

15 gewoonlijk met een oneindig verre rechte, doch met een oneindig ver punt af, d a n verkrijgen wij een nieuwe tweedehoofdfiguur,die den s a m e n h a n g van het boloppervlak heeft en d a a r v a nhetzonder uitzondering o m k e e r b a a r eenduidige beeld kan zijn. ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
569 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 17

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 17

16 teerde p u n t e n p a r e n der vaste rechte zonder uitzondering omkeer­ b a a r eenduidig afgebeeld op de rechten van het projectieve vlak, terwijl de punten d a a r v a n als beelden bezitten de involuties op de v a s t e rechte. D e z e afbeelding doet de fundamenteele stelling, d a t door ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
468 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 18

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 18

17 moet a a n het vlak een p u n t w o r d e n toegevoegd, w a a r d o o rdit,zooals wij bij de stereografische projectie vonden, den s a m e n h a n g v a n den bol verkrijgt en dus het Gaussische complexe vlak vervangen w o r d t door den Gaussischen complexen bol. T e n e i n d e ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
507 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 19

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 19

18 w a a r d i g en d a a r m e d e de afbeelding op het w-vlak eenduidig door het z-vlak uit te breiden tot een Riemannschoppervlak.Wij g a a n hierop niet verder in, m a a r wijzen op een eigenschap die de door de functies van een complexe veranderlijke bewerkte afbeeldingen en tr ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
501 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 20

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 20

19 hier zonder beoordeeling wil vermelden. Zij luidt: „Als een s t e r r e kundige spreekt van „lichtjaren" is d a t een beeld, d a t betrekking heeft op onze a a r d s c h e w a a r n e m i n g e n en afgeleid w o r d t uit onze a a r d s c h e toestanden, ook afhankelijk van de al dan niet a a ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
563 woorden
van 3