Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

31 resultaten
Filteren
van 4
Leemten in de wet - pagina 1

Leemten in de wet - pagina 1

RB05441LEEMTEN IN DE WET. REDE BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,DEN 2 3E NJANUARIUITGESPROKEN1920DOORMR. W . ZEVENBERGEN.AMSTERDAM. H. A . VANBOTTENBURG 1920. ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
23 woorden
Leemten in de wet - pagina 2

Leemten in de wet - pagina 2

LEEMTEN IN DE WET REDE BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,DEN 2 3E NJANUARIUITGESPROKEN1920DOORMR. W. ZEVENBERGEN.AMSTERDAM. H. A. VANBOTTENBURG. 1920. ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
21 woorden
Leemten in de wet - pagina 3

Leemten in de wet - pagina 3

Zeergeachteen zeergewenschteToehoorders!Sedert Z i t e l m a n n zijn beroemde oratie uitsprak over „Lücke Lm Recht" *), is het vraagstuk van de leemten der wet. steeds weer aan de orde gesteld en het voorwerp van min of meer diepgaande beschouwingen g e w o r d ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
268 woorden
Leemten in de wet - pagina 4

Leemten in de wet - pagina 4

6Voor het afleggen van zulk een rekening en verantwoording van mijn meening over „leemten in de wet", waag ik eenige oogenblikken uwe welwillende aandacht. Leemten in de wet! W e kiezen met opzet deze uitdrukking om de tegenstelling met leemten in het recht te doen uitkomen. Want dat het r ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
341 woorden
Leemten in de wet - pagina 5

Leemten in de wet - pagina 5

7in haar eerste artikel schrijft: gij zult geen andere geboden voor mijn aangezicht hebben, dan is daarmee vanzelf erkend, dat ook de vraag naar de leemten in de wet een vraag is, die zonder voorbehoud en volstrekt ontkennend is te beantwoorden. Zien wij echter eerst wat onder leemte te ve ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
343 woorden
Leemten in de wet - pagina 6

Leemten in de wet - pagina 6

8 beoordeelende naar een laatsten standaard van behoorlijkheid, zal moeten disqualificeeren. Daarmee wordt echter nog niet getornd aan de realiteit van het onrichtige recht, alsof het onredelijke onwerkelijk ware. Integendeel is, zooals we reeds opmerkten, deze realiteit bij de critische waardeer ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
346 woorden
Leemten in de wet - pagina 7

Leemten in de wet - pagina 7

9 vader, zich bedient van termen als „redelijkerwijs", „billijkheid", enz. In al deze gevallen hebben we te rekenen met een onzekerheidscoëfficiënt in de rechterlijke beslissing ) . En toch gelden deze verschillende beslissingen als rechtspraak. Wat, om een voorbeeld te geven, goede zeden zijn, z ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
378 woorden
Leemten in de wet - pagina 8

Leemten in de wet - pagina 8

10 wetten-rechtelijkeoverwegingen zijn bij te brengen, waarom debeslissing zoo en niet anders moet zijn, dat geen dwingende gronden kunnen worden aangevoerd om deze of een contraire beslissing te rechtvaardigen. Maar, zoo kan gevraagd, worden in deze opvatting niet de middelen van u ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
327 woorden
Leemten in de wet - pagina 9

Leemten in de wet - pagina 9

11 2 1kennis. Zonder uitlegging geen rechtskennis ) . Want het wetboek of de overtuiging zijn slechts „teekens", symbolen of bewustzijns­ verschijnselen, die een beteekenis (resp. inhoud) hebben. Soms is deze beteekenis zeer gemakkelijk vast te stellen, ja, het geschiedt bijna onbewust. Di ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
335 woorden
Leemten in de wet - pagina 10

Leemten in de wet - pagina 10

12 dige wereldbeschouwing2*), ook in die gevallen, waarin wij ons vandit verband met deze wereldbeschouwing niet bewust zijn. Daarom is een objectieve, „eindeutige" beslissing een toevalligheid. Wellicht voert men tegen deze voorafgaande beschouwingen aan, dat de mogelijkheid ...

23 januari 1920
Inaugurele redes
W. Zevenbergen
322 woorden
van 4