Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

79 resultaten
Filteren
van 8
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

OGOS EN RATIO tA.I~~JIJ~"'"VERHOUDING IN DE GESCHIEDENIS DER WESTERSCHE KENTHEORIE DOORDr D. H. Th. VOLLENHOVEN. .• ,.' ~.. ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
12 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

LOGOS EN RATIO•WETENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
8 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

• ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
1 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 4

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 4

LOGOSENRATIOBEIDER VERHOUDING IN DE GESCHIEDENIS DER WESTERSCHE KENTHEORIEREDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOG~ LEERAARSAMBT IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE VRIJE- UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP DINSDAG 26 OCTOBER 1926DOOROr D. ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
43 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 5

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 5

...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
1 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 6

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 6

Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Hoogleeraren, Zeergeleerde Heeren Doctoren in de wetenschap, Weleerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, Dames en H eeren Studenten, En voorts gij allen, die opkwaamt om deze plec ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
292 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 7

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 7

6 philosophie die vervreemd raakt van iedere bezinning op wetenschappelijke vraagstukken, bf ze verloopt in een logicistische eenzijdigheid, die de beteekenis der wetenschap overdrijft en elke tocht buiten de Herculeszuilen van het formalistische vaarwater verbiedt. De antipathie tegen het tweede ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
411 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 8

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 8

7 geen sprake is - met den kring van Hom e rus de heerschappij van het noodlot aanvaardt, moet wel de hoofdgrens trekken tusschen dit ondoorgrondelijke en het daardoor beheerschte: onder het laatste vallen dan zoowel goden als menschen. Zulk 'n episch dualisme is uiteraard in z'n leer aangaande G ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
439 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 9

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 9

8 door den enkelen mensch. Zelfs Die I s ontging in z'n Vorsokratiker nog het verschil van À,ó'Y0t; en €?I'"oq en toch ligt juist hier de kern der Heraclitische taalphilosophie 3). De logos is bij hem immers de gesproken volzin, de rede, het betoog, die de afzonderlijke woorden, momenten en tegen ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
471 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 10

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 10

9dat het begrip ,h et resultaat is van grijpen; gegrepen is daarbij iets met iets, een inhoud met behulp van een vorm. Maar juist deze oriënteering aan het oordeel doet zoo licht vergeten wat het begrip naar z'n wezen is: nl. in vorm gegrepen waarheid. Twee verwarringen gaan hier dan ook h ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
439 woorden
van 8