Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

25 resultaten
Filteren
van 3
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 1

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M, V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
68 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 2

NOTATIE EN METHODE IN DE E L E M E N T A I R E VERZEKERINGSWISKUNDE REDE, UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGEWOON HOOGLEERAAR IN DE VERZEKERINGS­ WISKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 10 OCTOBER 1930 DOORDR. M. V A NHAAFTENDIRECTEUR DER ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
69 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 3

INHOUD Blz. §1.Inleiding3§2.De verzekeringswiskunde in Nederland geboren5§3.De verzekeringswiskunde in Engeland getogen6§4.Notaties en symbolen7§5.De universeele notatie ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
47 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 4

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 4

H o o g e e r z a m e Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren Hooggeleerde HeerendezerUniversiteit,Professoren,Z e e r g e l e e r d e D o c t o r e n in d e o n d e r s c h e i d e n e D a m e s en Heerenwetenschappen,Studente ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
547 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 5

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 5

4krachtig laten gelden zoolang d e Universiteit tevens h a a r n a a m w e e t h o o g te h o u d e n d o o r d e w i j z e , w a a r o p zij n a a s t h a a r s t u d i e v a n de fundamenten der w e t e n s c h a p medewerkt a a n den verderen o p t r e k v a n het g e b o u w . E e n v ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1915 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 6

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 6

\5 § 2. Deverzekeringswiskundein Nederlandgeboren.W a s N e d e r l a n d , o m z o o te z e g g e n , h e t l a a t s t e l a n d , d a t d e verzekeringswiskunde onder de, door hoogleeraren gedoceerde, leerv a k k e n v a n het h o o g e r o n d e r w i j s h ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1808 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 7

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 7

6in l e v e n m o e s t zijn o m r e c h t o p zijn u i t k e e r i n g te k u n n e n d o e n g e l d e n , w a s s l e c h t s e e n m i d d e l in d e h a n d v a n d e n v e r k o o p e r o m zijn r e n t e n o p v o o r d e e l i g e r c o n d i t i e s te k u n n e n a a n b i e d e ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1807 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 8

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 8

7door den naar E n g e l a n d uitgeweken Franschman D e Moivre onder d e n titel Annuities on Lives u i t g e g e v e n in d e t a a l v a n zijn n i e u w e v a d e r l a n d . N a hem w a s het w e d e r o m de E n g e l s c h m a n S i m p s o n , die in zijn The Doctrine of Annuities ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1579 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 9

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 9

8 A l s geheel g e n o m e n vormt het evenwel w e d e r een zelfstandig s y m bool voor een b e p a a l d begrip. In d e n r e g e l w o r d t het w o o r d s y m b o o l n i e t in z u l k e e n r u i m e b e t e e k e n i s g e b e z i g d a l s wij d i t t h a n s h e b b e n g e d a a n . W ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
2076 woorden
Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 10

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde - pagina 10

9g r o o t h e d e n of b e g r i p p e n , d i e m e n d o o r s y m b o l e n z a l v o o r s t e l l e n , e n v a n d e wijze, w a a r o p men d i e s y m b o l e n zal inrichten. In boekrecensies k a n men wel e e n s d e uiting vinden, d a t de schrijver v a n het b e s p r o k e n w ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
M. van Haaften
1951 woorden
van 3