GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

66 resultaten
Filteren
van 7
Inaugurele redes
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw
1918-12-19
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 1

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 1

H B03969 i' I¿Lá* ^&M*>J%ecfi.1O M V A N G EN I N V L O E D D E R Z U I D NEDERLANDSCHE IMMIGRATIE VAN HET LAATSTE KWART DER 16 EEUW EDOORRD . A. A. VAN SCHELVEN's-GRAVENHAGEMARTINUS N I J H O F F 1919 ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
45 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 2

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 2

OMVANG EN INVLOED D E R Z U I D NEDERLANDSCHE IMMIGRATIE VAN EHET LAATSTE KWART DER 16 EEUW REDE TER AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN D E V R I J E U N I V E R S I T E I T T E A M S T E R D A M OP DONDERDAG 19 DECEMBER 1918DOORDr. A. A. V A N S C H E L V E N'S- ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
77 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 3

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 3

Directeuren, curatoren, hoogleeraren, lectoren, doctoren en studenten der Vrije Universiteit, en gij allen van buiten dien kring, die mij eveneens in dit uur de eer Uwer tegenwoordigheid gunt, zeer gewenschte vergadering, dames en heeren! Usantie eischt in een aanvaardingsrede behandeling van een ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
251 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 4

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 4

2OMVANG ENINVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.Waaruit zal die genoemde usantie ten opzichte van het hou­ den eener inaugureele oratie zijn voortgekomen? Uit geen an­ dere oorzaak uiteraard, dan dat er op zulk een oogenblik van ambtsaanvaarding zoowel bij spreker als bij ho ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
313 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 5

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 5

OMVANGENINVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.3wemelt het van belangrijke kwesties. Laat de practische his­ toricus, in een oogenblik van mismoed over de veelheid en tegenstrijdigheid der meeningen op dat gebied, inderdaad soms geneigd zijn om — naar de geestige uitsp ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
344 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 6

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 6

4OMVANG ENINVLOED DERZUID-NED.IMMIGRATIE.uiten en vooral, in het publieke woord er voorlichting over te willen geven. En laat nu het eerste in elk wetenschappelijk historicus op zijn plaats zijn, voor het tweede is m. i., zoo dan niet geheel onmisbaar, toch in a ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
361 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 7

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 7

OMVANG E N INVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.5nese, hertog van Parma, werd gelegd, beteekende dat een vol­ slagen wijziging, zoowel in het militair als in het politiek beleid van de machten, waartegen ons volk een tien-tal jaren te voren, zonder berekening van doeleinden en kan ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
356 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 8

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 8

6OMVANG ENINVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.te gaan zoeken in de provinciën, die den vrijheidskamp niet wilden opgeven. Welnu, voor die immigratie dan is het, dat ik Uw aandacht ga vragen. Voor haar hoegrootheid en voor hetgeen zij heeft teweeggebracht. Daarom dan ook, a ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
347 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 9

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 9

OMVANGEN INVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.7is ten koste gelegd: naar het mij voorkomt had die het, om tot haar doel te geraken, liever toch nog van een anderen kant moeten aanvatten, dan zij tot nu toe gedaan heeft. N.l. niet van den biografischen en locaal-historischen ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
311 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 10

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 10

8OMVANG E NINVLOED DER ZUID-NED.IMMIGRATIE.door mij beoogde, in dien geest ingesteld, ja, op de beantwoording dier vraag zelfs uitsluitend doelend, kan zich werkelijk, ter verheldering der kennis van ons volksleven, nog wel nuttig maken. I. Bijna geen schrijver over de ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
353 woorden
van 7