Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 1

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 1

Tij-kentering in de Oudtestamentische Wetenschap R E D E BIJ D E A A N V A A R D I N G V A N H E T H O O G L E E R A A R S A M B T A A N D E VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M D E N 28ENMEI 1920 UITGESPROKENDOORDR G . CH. A A L D E R SJ. H. KOK- ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
76 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 2

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 2

Tij-kentering in de Oudtestamentische Wetenschap R E D E BIJ D E A A N V A A R D I N G V A N H E T H O O G L E E R A A R S A M B T A A N D E VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M D E N 28ENMEI 1920 UITGESPROKENDOORDR G . CH. A A L D E R SJ. H. KOK~ ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
76 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 3

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 3

Zeer geachte en zeer gewenschtetoehoorders.In de werkzaamheid der geestelijke factoren die hun invloed uitoefenen en hun kracht openbaren in het leven der menschheid is een soortgelijk verschijnsel op te merken als in het wassen en vallen van het water bij vloed en ebbe zich aanscho ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
261 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 4

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 4

6 Ik spreek u dus van tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap. W i l t mij wèl verstaan. A l s het tij kentert, dan is het tijdstip aangebroken waarop de vloed zijn hoogsten stand heeft bereikt, en de val van het water intreedt. Dan is het nog lang geen ebbe, hoog staat nog de zee tegen ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
340 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 5

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 5

7 schelijken geest en het is voor iedere richting onmogelijk wetenschappelijken arbeid te verrichten zonder kritiek. Trouwens, het is niet alleen in de wetenschap dat kritiek geoefend w o r d t ; ook de hoorder eener predikatie die het met de homiletische interpretatie van zijn Leeraar niet eens ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
323 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 6

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 6

8Immers bij bloote negatie kan het wetenschappelijk streven niet blijven staan. Afbreken alleen schenkt geen wetenschappelijke bevrediging; er moet naar een nieuwen opbouw worden gezocht. En zoo wordt dan die nieuwe opbouw opgetrokken, soms met behulp van een bepaald philosophisch systeem ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
310 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 7

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 7

9 niet geheel het bezwaar kunnen ontgaan van sommige dingen in verschillend verband meer dan eens te noemen. Daartoe is er te nauwe samenhang tusschen de verschillende vraagstukken en het onderscheiden gebied waarop zij zich bewegen. Ik hoop dat uwe welwillende aandacht mij dit zal willen ten goe ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
339 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 8

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 8

10van Kanaan geleidelijk saamsmolt met de talrijke Baals van de heiligdommen des lands, en de nationale god van Israël werd, op wiens uitsluitende dienst de oudste profeten meer en meer aandrongen. Van dit standpunt der monolatrie werkten zich dan eindelijk de volgende profeten, sedert Arn ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
347 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 9

11Israël uit Egypte had geleid, en de stammen tot een nationale en religieuze eenheid had gemaakt door hen te brengen tot Jahveh's dienst. Daaraan wilde men desnoods nog wel toevoegen dat er eenige waarheid kon schuilen in Ex. 3 : 13, waar Jahveh de G o d der vaderen wordt genoemd, en dat ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
380 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 10

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 10

12Ook de beschouwing van de profeten zelve is inmiddels bezig eene merkbare wijziging te ondergaan. Want weliswaar konden zij over het algemeen vrij wel den toets der kritiek van de toonaangevende richting der Oud-Testamentische wetenschap doorstaan, maar er waren toch ook ettelijke punten ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
342 woorden
van 4