GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

81 resultaten
Filteren
van 9
Jaarboeken
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag
1883-01-01
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 1

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 1

Derde Jaarverslag TAN DEOPGereformeerden <jrondslag.AMSTERDAM, BUREEL: PRINS HENDRIKKADE 173. 1883.R^i* ...

1 januari 1883
Jaarboeken
7 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 3

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 3

Derde Jaarverslag VAN DE11 OPGereformeerden Grondslag.-Sx^l^^^gx3-BUREEL:AMSTERDAM, PRINS HENDRIKKADE 173. 1883. ...

1 januari 1883
Jaarboeken
6 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 5

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 5

PROGEAM VOOE DEDERDE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST, te houden te ARNHEM,op 20 en 21 J u n i 1883. I. Op Woensdag, 20 Juni, des avonds te acht ure zal er een Ure des gebeds worden gehouden in de GROOTE KERK. Voorganger de heer Ds. J. PH. VAN DEE LAND, Bedienaar des Goddelijken Woords te Ro ...

1 januari 1883
Jaarboeken
220 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 6

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 6

A G E N" D U M VOOB DBAlgemeene Vergadering. Opening der Vergadering, Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de Afgevaardigden van Corporatiën. Vaststelling van de Notulen der vorige Vergadering. Jaarverslag over 1882. Rapport der Commissie tot onderzoek van de r ...

1 januari 1883
Jaarboeken
177 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

Hierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen: 1°. Kerkeraden, Kerkvoogdijen en andere Vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te w^zen, om als stemhebbend lid de Vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, worden verzocht, een door hun Voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gema ...

1 januari 1883
Jaarboeken
192 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 8

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 8

stichters der Vrije Universiteit. D. A. B E I N T E M A , te Anjum. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. G. J. BOEVE, te Amsterdam, Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. A. BAEON V A N D E D E M , te Dalfsen. JHE. M E . P . J . E L O U T V A N S O E T E R W O U D E ,J. J.te's-Gravenhage.t ...

1 januari 1883
Jaarboeken
216 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 9

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 9

JHE. MK. A . F. DE SAVORNIN LOHMAN, te 's-Hertogenbosch. JHE. ME. M . A . DE SAVORNIN LOHMAN, te Assen. J. J. SCHOKKINa, te Amsterdam. S. J. SEEFAT, te Amsterdam. J. VAN DER STRAAL, te Rotterdam. G. J. G. DE VIDAL DE ST. GERMAIN, te Heinoo. F. W. VODEGEL, te Amsterdam. J. VOORHOEVE HCzN., te Rott ...

1 januari 1883
Jaarboeken
163 woorden
Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 10

Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 10

TillISTAAMLIJST VANCuratoren en Hoogleeraren der Vrije Universiteit. Curatoren. Ds. J. FELIX, predikant te Utrecht, Voorzitter. ME A . W . V A N BEECK CALKOEN, Lid van de Prov. Staten van Utrecllt, Secretaris. JHB. M B . A. F. DE SAYOENIN LOHMAN, Lid der T^reede Kamer, te 's-Hertoge ...

1 januari 1883
Jaarboeken
170 woorden
van 9