Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

219 resultaten
Filteren
van 22
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARVERSLAGVAN DE.\o^!mmEiffiMyöÖHHööGERlliEEflJS OP€ERËFORMEBRDEN GRONDSLAG.•••"-•••^"!-AMSTERDAM, BUREEL:KEIZERSGRACHT 162. 1901. ...

1 januari 1901
Jaarboeken
5 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 2

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.7. 8.1. 2. 3. 4. 5. 6.7. 8.A. B. C. D. E. F. ...

1 januari 1901
Jaarboeken
1 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

INHOUD. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Program voor de samenkomst op 3 en 4 Juli . . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Statuten der Vereeniging voor Hooger Onde ...

1 januari 1901
Jaarboeken
138 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 4

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 4

("WOIganC geh te '.rHHc•me 0IIgralO maa A deel ken: ...

1 januari 1901
Jaarboeken
2 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

PROGRAM "VOOR DEEEN-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST, te houden te Arnhem, op 3 en 4 Juli 1901. I. Op Woensdag 3 Juli, des avonds te 1\ uur, zal een ure des gébeds worden gehouden in de Oosterkerk, Rietgraehtstraat, waarin als voorganger zal optreden Ds. C. "W. J. van Lummel, van Delf ...

1 januari 1901
Jaarboeken
181 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

VIdoor wien, tevens, op verzoek vóór 25 Juni en met opgave van maatschappelijke positie, voor zooveel mogelijk, wordt zorg gedragen voor logies bij vrienden. Ook zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van ƒ2,50, f % — , ƒ1,75, ƒ1,50, en wordt ...

1 januari 1901
Jaarboeken
148 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

AGENDUM voor de Algeraeene Vergadering. 1. •2.Opening der vergadering. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën. 3. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. 4. ' Jaarverslag over 1900. 5 . Rapport der commissie tot onder ...

1 januari 1901
Jaarboeken
219 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

VIIIaan hunnen gemachtigde mede te geven, of wel nog vóór de vergadering aanhet bestuur te berichten (adres het Bureel der Vrije Universiteit, Keizersgracht 162, te Amsterdam), vrie voor de vergadering van 4 Juli gemachtigde is. 20. Bij alle vergaderingen worden ook toehoorders toegelaten. ...

1 januari 1901
Jaarboeken
265 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

'\NAAMLIJST YAN DESTICHTERS DER VRIJE UNIVERSITEIT.J. VAN ALPHEN, te Hengeloo (O.). D. A. BEINTEMA, te Anjum. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. (Overleden.) G. J. BOEVÉ, te Hilversum. Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. (Overleden.) A. Baron VAN DEDEM, te Dalfsen. Jhr. Mr. P. J. ELOU ...

1 januari 1901
Jaarboeken
183 woorden
Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Een-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Ds. B. VAN SCHELVEN, te Amsterdam. J. J. SCHOKKING, te Amsterdam, S. J. SEEFAT, te Hilversum. J. VAN DER STRAAL, te Rotterdam. (Overleden.) G. J. G. DE VIDAL DE ST. GERMAIN, te Heinoo. (Overleden,) F. W. VODEGEL, te Amsterdam. (Overleden.) J. VOORHOEVE H.Czn., te Rotterdam, (Overleden.) A. WALKAR ...

1 januari 1901
Jaarboeken
157 woorden
van 22