Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

187 resultaten
Filteren
van 19
Jaarboek 1929 - pagina 11

Jaarboek 1929 - pagina 11

HOOFDSTUK I§ 1. Ter inleiding. De samenstelling van het Jaanboek onzer Vereenigiag vordert van de samenstellers, dat zij nog eens alle gebeurtenissen, -welke plaats vonden in het afgeloopen vereenigingsjaar in het oog vatten en zich afvragen: wat moet nu gerekend 'worden to't het belangrij ...

1 January 1929
Jaarboeken
352 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 12

Jaarboek 1929 - pagina 12

10 werd bevorderd, de eenheid openbaarde zich krachtig in .geloof en vertrouwen, in standvastigheid en zeker'heid beide. De beslistheid, waarmede getuigd werd voor het Goddelijk gezag der Heilige Schrift, deed weldadig aan, gaf warmite aan de (besprefcingen en bracht opnieuw hezieling in de harte ...

1 January 1929
Jaarboeken
359 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 13

Jaarboek 1929 - pagina 13

Verloor de Juridische faculteit Mr. Ghr. Zevenlbergen als Lector, doordat deize eene benoeming tot hoo'gleeraar aan de Rijiksuniversiteit te Utrecht aanvaardde, 'zü ontving versterking door de benoeming tot hoogleeraar van Mr. V. H. Rutgers. Deze versterking gaf en geeft oorzaak tot verheuging me ...

1 January 1929
Jaarboeken
371 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 14

Jaarboek 1929 - pagina 14

HOOFDSTUK II. LIJST VAN PERSONEN AAN DE VEREENIGING EN AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VERBONDEN.§ 2. Stichters der Vrije Universiteit. J. VAN ALPHEN. (Overleden.) ' D. A. BEINTEMA. G. L. BERTRAM. (Overleden.) G. J. BOEVE. (Overleden.) Ds. J. D. B. BROUWER. (Overleden.) A. Baron VAN DEDEM. Jhr. ...

1 January 1929
Jaarboeken
164 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 15

Jaarboek 1929 - pagina 15

13 G. J. G. DEVIDAL DE ST. GERMAIN. (Overleden.) F. W. VODEGEL. (Overleden.) J. VOORHOEVE H.Czn. (Overleden.) A. WALKART AMESHOFF. (Overleden.) E. G. WENTINK. (Overleden.) J. A. TER WOLDE. (Overleden.) Bovendien droegen nog drie andere (broederen tot ihet sticshtingskapitaal bij, die hun namen on ...

1 January 1929
Jaarboeken
128 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 16

Jaarboek 1929 - pagina 16

14 Gelderland: Ds. H. HUMMELEN, Voorzitter. Ds. G. J. GOEDE, Secretaris. Utrecht: Dr. H. KAAJAN, Voorzitter. Ds. J. VAN DER MEULEN, Secretaris. Noord-Holland: Prof. Dr. G. Gh. AALDERS, Voorzitter. Mr. J. VERDAM, Secretaris. Z.-Rolland-Noord: Mr. H. BIJLEVELD, Voorzitter. Ds. J. H. JONKER, Secreta ...

1 January 1929
Jaarboeken
157 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 17

Jaarboek 1929 - pagina 17

15 Hoogleeraren en Lectoren. TheologischeFaculteit:Dr. H. H. KUTPER. Dr. O. V. GtELDERE'N (buitengewoon hoogleeraar).Dr, F. W. GROSHEIDE. Dr. G. Oh. AALDERS. Dr. V. HEPP. Dr. J. WATERINK (ibuitengewoon hoogleeraar). RechtsgeleerdeFaculteit:Mr. A. ANEMA. Mr. P. A ...

1 January 1929
Jaarboeken
123 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 18

Jaarboek 1929 - pagina 18

16 Depufaten voor de oefening van het verband tusschen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit.Ds. W. BREUKELAAR, Voorzitter. Ds. W. H. GISPEN, Secretaris. Dr. K. DIJK. Ds. K. FERNHOUT. Ds. J. H. LANDWEER. Ds. J. J. MIEDEMA. B i b l i o t h ...

1 January 1929
Jaarboeken
202 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 19

Jaarboek 1929 - pagina 19

17 STICHTINGEN EN FONDSEN.D i r e c t r i c e van het Hospitum: Mevr. G. M. E. KUYPER. A m a n u e n s i s-I n s t r u m e n t m a k e r v a n h e t P h y s i o logisch Laboratorium: S. ZADEL. Bestuur van de Van Coeverden Adriani-Stichting.E x e c u t e u r e n t e s t e m e n t a i ...

1 January 1929
Jaarboeken
185 woorden
Jaarboek 1929 - pagina 20

Jaarboek 1929 - pagina 20

HOOFDSTUK III. DE VEREENIGING.§ 3. Verslag der Vereeniging over het jaar 1928. 'Der gewoonte van de laatste jaren getrouw, vinden in deize paragraaf slechts drie punten, het Vereenigingsjaar betreffende, behandeling, welke niet in andere paragrafen werden ondergebTacht. Het afgeloopen jaar ...

1 January 1929
Jaarboeken
288 woorden
van 19