Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

50 resultaten
Filteren
van 5
Jaarboeken
Jaarboek 1932
1932-01-01
Jaarboek 1932 - pagina 1

Jaarboek 1932 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGISBUuTH^ tlJKSUNIVERSITEIT2 4. JllJL 1932 ^ UTRECHT.JAARBOEK 1932 52^ JAARVERSLAG ...

1 januari 1932
Jaarboeken
13 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 2

Jaarboek 1932 - pagina 2

VI VER ...

1 januari 1932
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 3

Jaarboek 1932 - pagina 3

VRIJE UNIVERSITEIT V E R E E N I G I N G VOORHOOGEROP G E R E F O R M E E R D E NONDERWIJSGRONDSLAGGeen duimbreed is er op heel 't erf vanons menschelijl< leven, waarvandeChristus, die aller Souverein is, niet r o e p t ; ,,Mijn!" Dr. A . ...

1 januari 1932
Jaarboeken
70 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 4

Jaarboek 1932 - pagina 4

...

1 januari 1932
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 5

Jaarboek 1932 - pagina 5

INHOUD Bladz.Program voor de Twee-en-vijftigste Jaarlijksclie Samenkomst, te houden te Leiden op 6 en 7 Juli 1932 Agendum voor de Algemeene Vergadering op 7 Juli te Leiden Hoofdstuk L § 1. Ter inleiding . . . . . . . . . . . „ IL § 2. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Univers ...

1 januari 1932
Jaarboeken
80 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 6

Jaarboek 1932 - pagina 6

• •-' ~ ~• •— ...

1 januari 1932
Jaarboeken
5 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 7

Jaarboek 1932 - pagina 7

PROGRAM VOORDETwee-en-vijftigste Jaarlijksche Samenkomst te houden te Leiden op 6 en 7 Juli 1932.I. O p Woensdag 6 Juli, des avonds 8—9 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Hooigracht, waarin als voorganger zal optreden Ds. H. THOMAS, pr ...

1 januari 1932
Jaarboeken
139 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 8

Jaarboek 1932 - pagina 8

Ook zal de Regelingscommissie zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in een der zalen van Hotel „Den Burcht". Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd.DeRegelingscommissie:Ds ...

1 januari 1932
Jaarboeken
226 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 9

Jaarboek 1932 - pagina 9

AGENDUM voor de Twee-en-vijftigste Algemeene Vergadering. te houden op DONDERDAG 7 J u u 1932, in de „Stadsgehoorzaal" te L E I D E N .Aanvang IOV2 uur.1.Opening der vergadering door Prof. Dr. J. WATERINK.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsb ...

1 januari 1932
Jaarboeken
294 woorden
Jaarboek 1932 - pagina 10

Jaarboek 1932 - pagina 10

8 Hierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen: 1*. Kerkeraden, voogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gemach ...

1 januari 1932
Jaarboeken
192 woorden
van 5