Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

58 resultaten
Filteren
van 6
Jaarboeken
Jaarboek 1933
1933-01-01
Jaarboek 1933 - pagina 11

Jaarboek 1933 - pagina 11

g ligt daarin niet maohtige versterking van ihet geloofsvertrouwen, dat Hij ook verder ons niet zal hegeven, noch verlaten, maar ons het werk onzer handen, in Zijne kraoht begonnen en voortgezet, zal doen gelukken? Het is 'Oms in ide laatste jaren herhaaldelijk herinnerd, dat de stichting van de ...

1 januari 1933
Jaarboeken
340 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 12

Jaarboek 1933 - pagina 12

HAL VAN HET GEBOUW WAARIN DE LABORATORIA VOOR NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE GEVESTIGD ZIJN. ...

1 januari 1933
Jaarboeken
12 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 13

Jaarboek 1933 - pagina 13

11 J. SCHOUTEN. 1928 Mr. J. F. VAN BEEGK CALKOEN. 1931 A. W. F. IDENEURG. 1923—1928; 1929 Administrateur: B. FABER.1934 1938 1935Contact-Commissie.(Bedoeld in de Overeenkomst tusschen de „Vereeniging tot Ghristelijte Verzorging van Krankzinnigen in Nederland" en de „Vereenigi ...

1 januari 1933
Jaarboeken
159 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 14

Jaarboek 1933 - pagina 14

12 J. POUWER, Secretaris. Noord-Brabant: Ds. J. DE VRIES, Voorzitter. Ds. J. G. HAGEN, Secretaris. Limburg: Ds. K. V^. DERGKSEN, VoorzitteT. C. VAN VENETIEN, Secretaris. Vroegere Directeuren der Vereeniging. W. HOVY, van 1879—1896. I. ESSER, „ 1879—1885. S. J. SEEFAT, „ 1879—1905. G. H. L. Baron ...

1 januari 1933
Jaarboeken
122 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 15

Jaarboek 1933 - pagina 15

13 Dr. G. Clh. AALDERS. Dr. V. HEPP. Dr. J. WATERINK (buitengewoon hoogleeraar). Rechtsgeleerde Faoalteit: Mr. A. ANEMA. Mr. P. A. DIEPENHORST. Mr. H. DOOYEWEERD. Mr. V. H. RUTGERS. Mr. P. S. GERBRANDY. Litter arische Faculteit: Dr. R. H. WOLTJER. Dr. G. VAN GELDEREN. Dr. A. GOSLINGA. Dr. A. A. V ...

1 januari 1933
Jaarboeken
173 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 16

Jaarboek 1933 - pagina 16

14 Dr. Mr. W. VAN DEN BERGH, vaai 1886—1890. Ds. A. BRUMMELKAMP, „ 1890—1919. Mr. Til. HEEMSKERK, van 1891—1907; 1913—1932. Dr. A. J. W. MONNIK, van 1896—1909. Dr. H. FRANSSEN, „ 1909—1911. Dr. D. SCHERMERS, „ 1909—1923. Dr. J. G. DE MOOR, „ 1919—1926. Dr. J. G. SGHEURER, „ 1925—1928. Vroegere Ho ...

1 januari 1933
Jaarboeken
196 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 17

Jaarboek 1933 - pagina 17

15 J. J. C. VAN DIJK. Mr. J. W. GOEDBLOED. Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE. Mr. G. H. A. GROSHEIDE. Ds. J. J. MIEDEMA. Mr. D. W. 0. A. SCHUT. Prof. Dr. G. J. SIZOO. Directrice van het Hospitum: Mevr. G. R. G. LOGGEN. Calvijn-fonds. Bestuur: DIRECTEUREN DER VEREENIGING. Van Goeverden Adriani-Stichting. ...

1 januari 1933
Jaarboeken
223 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 18

Jaarboek 1933 - pagina 18

16 benoeoning tot CuratoT te aanvaarden; isleohts een klein aantal dagen daarna werd liij uit dit leven weggenomen; aan zijn nagedachtenis is in 'dit Jaarboek een „In Memoriam" gewijd. Wat 'het College van Directeuren betreft, was de 'heer Krap aan 'de beurt van aftreden. In 'de ontstane vacature ...

1 januari 1933
Jaarboeken
362 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 19

Jaarboek 1933 - pagina 19

17 keer en braobten telkens een rijken voorraad van gegevens ten dienste van bet werk der propaganda. De samenwerking van Bestuur en Peirsoneel, onder de zoozeer gewaardeerde leiding van den administrateur, liet niets te wenscben OTer; uitbreiding van werk braciht mede de aanstelling van een nieu ...

1 januari 1933
Jaarboeken
348 woorden
Jaarboek 1933 - pagina 20

Jaarboek 1933 - pagina 20

18 In 'het kort zijn hiermede 'de belangrijkste feiten uit 'het afgeloo'pen jaar TveeTgeigeven. De tijden zijn moeilijk en uitzicht op verbeterinig ontbreekt; maar Directeuren gaan voort m^et de vervulling van hun taak, in het vertro'uwen, 'dat God 'de Heere zal voorzien O'p Zijn tijd en Zijne vv ...

1 januari 1933
Jaarboeken
401 woorden
van 6