GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

178 resultaten
Filteren
van 18
Jaarboeken
Jaarboek 1936
1936-01-01
Jaarboek 1936 - pagina 1

Jaarboek 1936 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGJAARBOEK 1936 56^ JAARVERSLAG.^ 0 m. 1936 •UTRECHT ...

1 januari 1936
Jaarboeken
12 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 2

Jaarboek 1936 - pagina 2

...

1 januari 1936
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 3

Jaarboek 1936 - pagina 3

T JSJAARBOEK 1936 erf •dept:g). ...

1 januari 1936
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 4

Jaarboek 1936 - pagina 4

RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT0382 3550 ...

1 januari 1936
Jaarboeken
3 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 5

Jaarboek 1936 - pagina 5

I JVRIJE UNIVERSITEIT V E R E E N I G I N G VOORHOOGEROP G E R E F O R M E E R D E NONDERWIJSGRONDSLAGGeen duimbreed is er op heel 't erf van onsmenschelijl<leven, waarvan deCInristus, die aller Souverein is, niet roept: „Mijn!" Dr ...

1 januari 1936
Jaarboeken
51 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 6

Jaarboek 1936 - pagina 6

...

1 januari 1936
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 7

Jaarboek 1936 - pagina 7

PROGRAM VOORDEZes - en - vijftigste Jaarlijksche Samenkomst te houden te Haarlem op 1 en 2 Juli 1936I. O p Woensdag 1 Juli, des avonds 8.15—9.15 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Klopper singelkerk, waarin als voorganger zal optreden Ds J. W . SIERTSEMA, predi ...

1 januari 1936
Jaarboeken
230 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 8

Jaarboek 1936 - pagina 8

DeRegelingscommissie:Prof. Dr. H. H. KUYPER, Bloemendaal, Eere-Voorzitter. Ds. J. W. SiERTSEMA, Kleverparkweg 37, Voorzitter. J. G. HoGENBiRK, Zijlstraat 78, Telef. 10151, giro 120047, Secretaris. W. BoELENS, Brederodestraat 32, 2e Secretaris. Prof. Mr. A. ANEMA, Haarlem. W . BAKKER ...

1 januari 1936
Jaarboeken
318 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 9

Jaarboek 1936 - pagina 9

AGENDUM voor de Zes-en-vijftigste Algemeene Vergadering, te houden o p DONDERDAG 2 JULI 1936, in de Gemeentelijke Concertzaal te HAARLEM. Aanvang lOVa uur.. 1.Opening der vergadering door ZEx. Dr. H . COLIJN.2.Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbriev ...

1 januari 1936
Jaarboeken
221 woorden
Jaarboek 1936 - pagina 10

Jaarboek 1936 - pagina 10

8 Hierbij zij herinnerd aan deze beide bepalingen : 1". Kerkeraden, voogdijen en andere vereenigingen, die het recht hebben iemand aan te wijzen, om als stemhebbend lid de vergaderingen der Vereeniging bij te wonen, wordt verzocht, een door hun voorzitter geteekenden geloofsbrief aan hunnen gemac ...

1 januari 1936
Jaarboeken
196 woorden
van 18