GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

136 resultaten
Filteren
van 14
Jaarboeken
Jaarboek 1968
1968-01-01
Jaarboek 1968 - pagina 21

Jaarboek 1968 - pagina 21

2 5 oktober 1967 de Vrije Universiteitsboekhandel. Een fijn trekje: op onze deelneming in de boekhandel verdienen wij; op die in het studentencafé op Uilenstede verliezen wij. Van een meer beschouwend gaat mijn verslag nu over naar een meer feitelijk karakter. De dies van 1967 werd gevierd in de ...

Jaarboeken
406 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 22

Jaarboek 1968 - pagina 22

met een einddiploma h.b.s. de toegang tot alle examens in de juridische faculteit ontsloten wordt.^) Enerzijds is het verheugend, dat voor steeds meer groepen van onze bevolking het volgen van wetenschappelijk onderwijs mogelijk wordt. Universiteiten moeten wortelen in het gehele volk, niet in en ...

Jaarboeken
423 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 23

Jaarboek 1968 - pagina 23

universiteit in algemene zin iets te doen. Aan de twee anderen doe ik geen onrecht, wanneer ik Nauta's werk in ons midden afzonderHjk vermeld. Ik noem alleen maar, dat hij jarenlang archivaris van de senaat, voorzitter van de reglementencommissie en voorzitter van de bibliotheekcommissie was. Aan ...

Jaarboeken
412 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 24

Jaarboek 1968 - pagina 24

Onze buitenlandse betrekkingen ontwikkelen zich gestadig. Het is niet mogelijk in dit verslag een volledig overzicht te geven. Ik beperk mij tot enkele hoofdzaken. U weet, dat wij geregelde betrekkingen onderhouden met de Universitas Kristen Satya Watj ana te Salatiga (Indonesië) en de Université ...

Jaarboeken
413 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 25

Jaarboek 1968 - pagina 25

gaan zij niet op. Men ontmoet valegenoten, men ervaart, hoe de studenten elders bij de universiteit betrokken zijn. In Lund waren wij in de gelegenheid de huisvesting der studenten op haar mérites te beoordelen. Men bezoekt universiteitsziekenhuizen, laboratoria en bibliotheken en ervaart daarvan ...

Jaarboeken
397 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 26

Jaarboek 1968 - pagina 26

gekozen. D e heer Ubbink is ook oud-leerling van onze universiteit en dat maakt het welkom, dat wij hem toeroepen, te hartelijker. Dr. D . Bergsma werd herbenoemd als curator. Als zesde curator benoemden directeuren met ingang van i april 1968 Dr. H. H. Sillevis Smitt, president-directeur van de ...

Jaarboeken
413 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 27

Jaarboek 1968 - pagina 27

faculteit voor de tandheelkunde. Nochtans is op 2 september j.l. tot de instelling van zulk een subfaculteit besloten. Deze beslissing was onvermijdelijk. Op 28 augustus 1968 vroeg minister Veringa vertegenwoordigers van de besturende colleges en van de senaat dringend na te gaan, of wij in staat ...

Jaarboeken
434 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 28

Jaarboek 1968 - pagina 28

daarmee belast. Wil men iets terecht brengen van een kritische universiteit, dan zal de inleiding in de wijsbegeerte aan hoge eisen moeten voldoen. Niemand vindt de bestaande situatie bevredigend. Deze zaak snel en grondig opnieuw te overwegen is een van de eerste taken voor het komende jaar. Wee ...

Jaarboeken
420 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 29

Jaarboek 1968 - pagina 29

te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. De wetenschappelijke staf wees vertegenwoordigers aan in een aantal senaatscommissies. In overeenstemming met een aanbeveling van de Academische Raad besloten curatoren, dat in de regel voor de vervulling van vacatures van hoogleraren, lectoren en ...

Jaarboeken
447 woorden
Jaarboek 1968 - pagina 30

Jaarboek 1968 - pagina 30

der universiteit, de wens mee te spreken over de organisatie en de inhoud van het onderwijs, de roep om een ,,kritische universiteit" tot uiting komend in een kritische instelling ten opzichte van de maatschappelijke orde. Er is daarin veel wat te waarderen valt. Dat de studenten willen weten, ho ...

Jaarboeken
412 woorden
van 14