232 resultaten
Filteren
van 24
Jaarboek 1980-1981 - pagina 1

Jaarboek 1980-1981 - pagina 1

lie universiteit amsterdam irboek 1980 -1981 07548 ...

1 januari 1980
Jaarboeken
5 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 2

Jaarboek 1980-1981 - pagina 2

...

1 januari 1980
Jaarboeken
1 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 3

Jaarboek 1980-1981 - pagina 3

Ob 100 JAAR VRIJE UNIVERSITEITii3iisa3AiNn 3riaAawrooi. ...

1 januari 1980
Jaarboeken
6 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 4

Jaarboek 1980-1981 - pagina 4

VRIJEUNIVERSITEWBibliotheek Sociologie/Polltla«lasi«Van Eeghenstraat 112 1071 GM AMSTERDAAifUitgave: Vrije Universiteit, Amsterdam Samenstelling: Bureau Rector Magnificus Inlichtingen: Dienst Pers en Voorlichting De Boelelaan 1105, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam Telef ...

1 januari 1980
Jaarboeken
40 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 5

Jaarboek 1980-1981 - pagina 5

inhoud biz. Eredoctoraten Bestuur van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag Universiteitsraad College van Bestuur College van Dekanen Rectores Magnifici, Conrectoren Opening der Lessen: Bestuursverslag Rede Rector Magnificus Dies Natalis 1980: Verslag 100e Dies ...

1 januari 1980
Jaarboeken
62 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 6

Jaarboek 1980-1981 - pagina 6

Wetenschappelijke congressen Congres 'Concern about Science' Studium Generale Voordrachten buitenlandse geleerden Aantallen studenten Aantallen buitenlandse studenten Aantallen examens en promoties Geslaagde geëxamineerden Gepromoveerden165 166 167 171 194 196 203 209 221 ...

1 januari 1980
Jaarboeken
15 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 7

Jaarboek 1980-1981 - pagina 7

eredoctoraten Eredoctores van de Vrije Universiteit Dr. H. Colijn (t),20-10-1930, rechtsgeleerdheidDr. J. Sybestyén (f),20-10-1930, rechtsgeleerdheidDr. D. Bakker (f),20-10-1930, godgeleerdheidDr. J.C. Rullmann (f).20-10-1930, godgeleerdheid ...

1 januari 1980
Jaarboeken
98 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 8

Jaarboek 1980-1981 - pagina 8

Dr. M. Ruppert, Prof.dr. O. Notohamidjojo,20-10-1970, rechtsgeleerdheid 4- 9-1972, rechtsgeleerdheidDr. C.F.B. Naudé,20-10-1972, godgeleerdheidProf.dr. C.F. van Weizsacker,20-10-1975, rechtsgeleerdheidDr. H.C. Bijvoet,20-10-1975, wiskunde en natuur ...

1 januari 1980
Jaarboeken
63 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 9

Jaarboek 1980-1981 - pagina 9

bestuur vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag Mr. D. Schut, voorzitter Mr. P.J. Biesheuvel, secretaris Drs. G.A. Vette, penningmeester Ds. K.M.R. van der Beelc Mevrouw J. van Leeuwen Drs. J.M. Mudde Dr.mr. C. de Ru Mr. T. Vroon (v.a. 16 mei 1981) Ir. C.J. van Zwet ...

1 januari 1980
Jaarboeken
49 woorden
Jaarboek 1980-1981 - pagina 10

Jaarboek 1980-1981 - pagina 10

universiteitsraad Voorzitter: Prof.dr. L. Vlijm Secretaris: Mr. J.W. MekkingLEDEN: namens het wetenschappelijk personeel: Drs. R.L. Bergsma Drs. M.D. Bremmer Prof.dr. A.Th. van Deursen Prof.dr. H. van Kessel Prof.dr. J.G. KnolDr. J.W. van Maren Mw.drs. M.M. Meerburg Drs. J.W.B, van ...

1 januari 1980
Jaarboeken
99 woorden
van 24