Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

89 resultaten
Filteren
van 9
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 1

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 1

DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAMBIBLIOTHEEK DE RUKSUNIVERSITE E 6 öCt IB381938 ...

1 januari 1938
Jaarboeken
6 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 3

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 3

JAARBOEK DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAM1938 ...

1 januari 1938
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 5

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 5

INjHOUD. Art. 1 en 2 van de statuten der Vereeniging . . blz. 5 Art. 1 en 2 van het reglement voor de Vrije Universiteit „ 6 College van Directeuren „ 7 College van Curatoren „ 7 Commissie van toezicht volgens art. 201 H. O. W. „ 7 Deputaten voorde oefeningvan hetverband tusschen de Gereformeerde ...

1 januari 1938
Jaarboeken
148 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 6

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 6

• ' ...

1 januari 1938
Jaarboeken
2 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 7

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 7

UIT DE STATUTEN VAN DEVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.Artikel 1. De Vereeniging bedoelt de oprichting en instandhouding van Scholen voor Hooger Onderwijs. Naar gelang het haar mogelijk is, sticht zij afzonderlijke katheders voor enkele vakken, vereenigt ...

1 januari 1938
Jaarboeken
116 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 8

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 8

UIT HET REGLEMENT VOOR DEVRIJE UNIVERKITEIT. Artikel 1. Door de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, wier statuten goedgekeurd zijn bij Koninklijk besluit van den 12 Februari 1879 no. 23, en daarna, wat eenige wijzigingen betreft, bij de Koninklijke besluiten van ...

1 januari 1938
Jaarboeken
171 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 9

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 9

7 College van Directeuren. Dr H. Colijn, Voorzitter, Stadhouderslaan 151, 's-Gravenhage. J. J. C. van Dijk, 2e Voorzitter, Willem de Zwijgerlaan 21, 's-Gravenhage. Mr J. Terpstra, Secretaris, Sweelinckplein 72, 's-Gravenhage. Mr G. H. A. Grosheide, Penningmeester, Amsteldijk 85, Amsterdam Z., Tel ...

1 januari 1938
Jaarboeken
163 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 10

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1938 - pagina 10

8 Deputaten voor de oefening van het verband tusschen de G e r e f o r m e e r d e Kerken In Nederland en de Theologische Faculteit der V r i j e Universiteit. Ds W . Breukelaar, Voorzitter, Middenduinerweg 36, Santpoort, Tel. 736. Dr J. Thijs, Secretaris, Terpelkwijkpark 14, Zwolle, Tel. 686. Dr ...

1 januari 1938
Jaarboeken
180 woorden
van 9