Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

212 resultaten
Filteren
van 22
Jaarboeken
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1902-01-01
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

i'WEE-EN-TWINTIG8TE JAARVERSLAG VAST DEVEREENIGING VOOEHOOGER ONDERWIJS OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.-t-M3 < > &amp; - * -BUREEL:AMSTERDAM, KEIZERSGRACHT 162. 1902. ...

1 januari 1902
Jaarboeken
12 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

N H o U D. Program voor de samenkomst op 25 en 26 Juni . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . Rapport van de in het vorige jaar benoemde commissie, over wijzigingen in de Statuten, enz., en over een nieuw contract met de Gereformeerde Kerken. . 4 Naamlijst van *de stichters der Vrije Uni ...

1 januari 1902
Jaarboeken
145 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

PROGRAM VOOR DETWEE-EN-TWINTIGSTE JAARÜJKSCHE SAMENKOMST. te houden te UTRECHT, op 25 en 26 Juni 1902.I. Op Woensdag 25 Juni, des avonds te 7i uur, zal een ure des gébeds worden gehouden in de Oosterkerk (Maliebaan), waarin als voorganger zal opfredeh Ds. P. A. E. Sillevis Smitt, va ...

1 januari 1902
Jaarboeken
177 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

door wien tevens, op verzoek vóór 15 Juni en met opgave van maatschappelijke positie, voor zooveel mogelijk, wordt zorg gedragen voor logies bij vrienden. üok zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van f 2,25, f 2,—, f 1,75 of / 1,50, en wordt door e ...

1 januari 1902
Jaarboeken
166 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

AGENDUM voor de Algemeene Vergadering. 1. 2. 3. 4. 5. 6.Opening der vergadering. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag over 1901. Rapport van de commissie tot onde ...

1 januari 1902
Jaarboeken
226 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

aan bunnen gemachtigde mede • te geven, of •wel nog voor de vergadering aan het bestuur te berichten (adres bet Bureel der Vrije Universiteit, Keizersgracht 163, te Amsterdam), wie voor de vergadering van 36 Juni gemachtigde is. 3".. Bij alle vergaderingen worden ook toehoorders toegelaten. Maar ...

1 januari 1902
Jaarboeken
245 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

R A . P P O F I T a a n de algemeeïie vergadering v a n de Vereeniging voor Hooger O n d e r w a s op Gereformeerden g r o n d s l a g , d e n 2 6 J u n i 1902 t e U t r e c h t t e h o u d e n ; o v e r w y z i g i n g e n in h a r e S t a t u t e n e n R e g l e m e n t e n , e n o v e r e e n ...

1 januari 1902
Jaarboeken
512 woorden
Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Twee-en-twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

eene buitengewone vergadering der Vereeniging te doen behandelen, wanneer juist in denzelfden tijd soortgelijke plannen van veel verdere strekking in den kring van Kerkelijke School en Universiteit door de gezamenlijke Curatoren, Professoren en kerkelijke Deputaten overwogen werden, en hoe langer ...

1 januari 1902
Jaarboeken
232 woorden
van 22