Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

179 resultaten
Filteren
van 18
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

TWINTIGSTE JAARVERSLAG «%; TAN DETEEEEJSriGING VOORHOOGER ONDERWIJS OPGEREFORMEERDEN. GRONDSLAG.BUEBÊL:AMSTERDAM, KEIZERSGRACHT 162. 1900. ...

1 januari 1900
Jaarboeken
6 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

TWIlfTI&STE JAAEYEESIAa I VAN DBVEe[[NIGINGVOORllOOGEROi[flWIJS OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.—.rt/VW*—AMSTERDAM. BUREEL: K E I Z E R S G R A C H T1900.162. ...

1 januari 1900
Jaarboeken
17 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

INHOUD. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Program voor de samenkomst op 27 en 2S Juni . Agendum voor de Algeraeene vergadering . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag . Statuten der Vereeniging voor Hooger Ond ...

1 januari 1900
Jaarboeken
127 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 6

Tgeh wa;Cder: nan I HHO hart ovei Ir V heblO pelij: Al deel 23 J ...

1 januari 1900
Jaarboeken
2 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

PROGRAM VOOB D BTWIITIGSTE JAAELIJKSOHE SAIEIKOIST, te houden te Haarlem, op 2? en 28 Jtmi1900.I. Op "Woensdag 27 Juni, des avonds te 7^ ure, zal een ure des geheds worden gehouden in de Noorderkerk in de Kidderstraat, waarin als voorganger zal optreden Ds. C. ORAKJE van 's G ...

1 januari 1900
Jaarboeken
179 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 8

TIstraat 29 te Haarlem, door wien tevens, op verzoek vóór 18 Juni en met opgave van maatschappelijke positie, voor zooveel mogelijk, wordt zorg gedragen voor logies bij vrienden. Ook zal de Eegelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van /'2,50, ƒ2,00, /I ...

1 januari 1900
Jaarboeken
125 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

AGENDUM voor de Algemeene Vergadering. 1. 2. 3. 4. 5. 6.Opening der vergadering. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden van corporatiën. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag over 1899. Eapport der commissie tot onderzo ...

1 januari 1900
Jaarboeken
229 woorden
Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Twintigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

VIII2°, Bi] alle vergaderingen worden ook toehoorders toegelaten. Maar het recht van als toehoorder de vergaderingen bij te wonen wordt uitsluitend verleend: aan de begunstigers der Vereeniging; aan hen, die bij de Vereenigitig of b^ hare scholen ambten of betrekkingen bekleeden; en voorts ...

1 januari 1900
Jaarboeken
231 woorden
van 18