Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

148 resultaten
Filteren
van 15
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 1

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 1

ZsdeJaarver slag VA"DEVEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OPGereformeerden Grondslag.-ý-AMRTERDAM, BURREL:KEIZER GRACHT 162. 1886. ...

1 January 1886
Jaarboeken
8 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 3

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 3

INHOUD.voor de samenkom t op 23 en 24 Juni, 2. Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . 3. Na-mlijst van de Stichters der Vrije Univer iteit. 4. Be tuur der Vereeniging voor Hooger Onderwij op Gereformeerden grondslag. . . . . . 5. Statu ten der Vereeniging voor Hooger Onderwijs . . . . ...

1 January 1886
Jaarboeken
149 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 4

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 4

PROGRAM TOORJ A A R L IJZESD EKSDECH E SAM E N K 0 M ST.ie houden te LEIDEN,op 23 en24 Juni1886.I.WOfflsdag 23 Juni de avond ten zeven ure zal er eene Ure Gebeds gehouden worden in de Pieter kerk, waarin roorgange ...

1 January 1886
Jaarboeken
195 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 5

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 5

AGENDUM TOOR DEAlgemeene Vergadering.1. Opening der Vergadering. 2. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrievea van de Afgevaardigden van Corporatien. 3. Va tste1Jing van de Notulen der vorige Vergadering. ý. Jaarv ralag over 1885. 5. Rapport derCommissie tot onder ...

1 January 1886
Jaarboeken
177 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 6

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 6

Tan de plaat wa,ýr de volzende Algemeene Ve1'houden te zUn, gadering zal Het Be tuur verzoekt de toepa ina- van art. 3 al. 2 van het Huishoudeij.k: Reglement. Zie blz. XIII.9. Bepsling10. Omvraag. 11. Vaststelling van de korte N otulen. 12. luiting der Vargadering. Hierbij zij herin ...

1 January 1886
Jaarboeken
251 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 7

TilNAA1ILIJST V.i.NSDEt ich ter s der Vrij e U ni versiiei t.BEINTEMA, te Anjum. G. L. BERTRAM, te Amsterdam. G. J. BOEVE, te Am terdam. Ds. J. D. B. BROUWER, te Leiden. A. HARON VAN DEDEM, Dalf en. JaR. MR. P. J. ELOUT VAN SOETERWOUDE, te's-Gravenhage. J ...

1 January 1886
Jaarboeken
163 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 8

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 8

VIIIJaR.MR. A. F. DESA VORNIN LOHMAN,te Amsterda.m.JRR. MR. M. A. DE SA VORNIN LOHMAN, J. J. SCHOKKING, te Am terdam.te 's-Gravenha.ge.SEEFAT, te Am terdam. J. VAN DER STRAAL, te Rotterdam. (Overleden.) 8. J.VIDAL DE ST. GERMAIN, te Heino. W ...

1 January 1886
Jaarboeken
123 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 9

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 9

uSTATUTEN DERVereeniýiný voor Hooýer Onderwijs op Geref. Grondslaý. Goedgekeurdhi:;"J(oninkly'k Besluit van 12 Februari 1879.1. De Vereeniging bedoelt de opriehting en in tandhouSeholen "1"001' Hoeger Onderwij . N aar gelang het haar van ding voor enk le vakken ...

1 January 1886
Jaarboeken
293 woorden
Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 10

Zesde Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag - pagina 10

Itemhebbeude leden hare vergaderingen bij het re ht hebben al te wonen advi eerende leden zijn. De plant' waar deze vergaderinzen bijeenkomen wordt. in haar hu.i ho?delijk reglement bepaald. Tot hare bevoý.O'?held behoort Ulý'lUltend.. : an een huishoudelijk reglement tot 1. het maken en w ...

1 January 1886
Jaarboeken
360 woorden
van 15