Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

284 resultaten
Filteren
van 29
Jaarboeken
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1917-01-01
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 1

ZEYEN-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAG VAN DEVEREENIGING vooaHOOGER O N D E R W I J S GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.BUREEL:AMSTERDAM. KEIZERSGRACHT 162. 1917. ...

1 januari 1917
Jaarboeken
14 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 3

Let vooral op paginaXXIV.(0,16Bij testamentaire bescliikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging: ^,DeVereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam.''Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit A'an 12 Febr. 1879.N. B ...

1 januari 1917
Jaarboeken
64 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 5

ZEYEN-EN-DERTIG8TE JAARVERSLAGVAN DEf Ë B E E H fOOR HOOGER OPGEREFORMEERDEN GRONDSLAG.AMSTERDAM. KEIZERSGRACHT 162.BUREEL:1917.Let vooral op pagina XXIV. ...

1 januari 1917
Jaarboeken
16 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 7

INHOUD.Bladz.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Program voor de samenkomst op 4 en 5 Juli . . Agendum voor de Algemeene Vergadering . . . . . Naamlijst van de stichters der Vrije Universiteit . Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Statuten der Vereenigin ...

1 januari 1917
Jaarboeken
114 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 9

Let vooral op pagina XXIV.PROGRAM VOOR DEZEI/Efl-Ell-D[RTI6STE JAARUJKSCHE SAMENKOMST, te houden te Zutphen, 4 en 5 Juli1917.Op Woensdag 4 Juli, des avonds van 8—9 uur, zal een Ure des Gehedi worden gehouden in de Gereformeerde kerk (Oude "Wand), waarin als voorganger ...

1 januari 1917
Jaarboeken
126 woorden
Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

Zeven-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 10

VIIIOp Donderdag, des namiddags te halfzes uur, gemeenschappelijke maaJtijd tegen betaling van ƒ 2,— in het gebouw van de Buitensociëteit te Zutphen. Aan HH. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht, hiervan vddr 30 Juni kennis ...

1 januari 1917
Jaarboeken
160 woorden
van 29