GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

238 resultaten
Filteren
van 24
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland
1907-01-01
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VEREENiGING VAN NATUUR- EN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLAND ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
11 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

HP ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
1 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

Inleiding. Het is ruim 6 jaar geleden, dat de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland het besluit nam, een eigen Orgaan uit te geven. Daarbij werd echter uitdrukkelijk bepaald, dat uitsluitend voor eigen kring zou gewerkt worden. Zoo is ook geschied; dertien aflevering ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
242 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

gelegenheid bezaten om iets te leveren. Juist de genoemde argumenten hadden er toe geleid op de bescheiden wijze te beginnen, zooals we tot heden toe gewoon waren. Nu naderde echter de dag, waarop onze Vereeniging 10 jaren zou bestaan. Er werd besloten dezen dag feestelijk te herdenken en tegelij ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
293 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

tOVEB DEN G B O N D S L A a DER WETENSCHAP.OPENINGSREDE.M. H., leden van de Chr. Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen, ik roep u op dezen belangrijken dag, den tienjarigen gedenkdag onzer Vereeniging, een hartelijk welkom toe. Onze laatste Vergadering heeft besloten, dez ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
238 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

2 vereenigd Prof. Bakhuis Rooseboom, toen nog Lector aan de Leidsche Universiteit, Dr. den Houter, Inspecteur voor de Volksgezondheid, toen arts te Leiden, en uw voorzitter. Ziet hen in volle, ernstige beraadslaging. — Hoort hen het gewichtige besluit nemen: ,Wij zullen overgaan tot de oprichting ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
310 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

3 keiijk denkbeeld om een christelijk-geneeskundige Vereeniging op te richten, in Veldwijk is geboren. Op de algemeene Bestuursvergadering van „Veldwijk" waar artsenbestuursleden en de artsen van Veldwijk, Bloemendaal en Dennenoord elkander tweemaal 'sjaars ontmoetteden, werd de behoefte gevoeld ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
303 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

4 periode gekend heeft, waarin zooveel gewerkt en zoo vruchtbaar gewerkt is als in de onze. De natuurkunde b.v. heeft in korten tijd een vroeger nooit gekende vlucht genomen. Toch laat ons de wetenschap als zoodanig onvoldaan. Geen „malcontenten" zijnde, kunnen wij ons toch niet begrijpen dat er ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
321 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

5 houdt metde leer van Christus, in Wien alle schatten der wijs-heid verborgenzijn.,Devreeze des Heeren is het beginsel derwetenschap". Wij noemen haar ,geloovige wetenschap", omdat wij onze wetenschap op het geloof baseeren. i) Inhet kortGo ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
297 woorden
1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1906-1907 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

Voorts heeft God den mensch een psyche gegeven, waarmede deze schiften en verbinden, deduceeren en induceeren kan; methoden uitdenken om de wetenschap op te bouwen — een orgaan, dat in zijn functies aan iets goddelijks doet denken en . . . . dat zich niet denken laat, dat door evolutie van de sto ...

1 januari 1907
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. L. Bouman
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
H. Sap
dr. S.R. Hermanides
dr. Rijk Kramer
347 woorden
van 24