GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

174 resultaten
Filteren
van 18
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland
1912-01-01
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

3 in de huizen van bewaring in de Arrondissementshoofdplaatsen 250 op 30171 (0.83» o), in die buiten de hoofdplaatsen 29 op 1206 (2.4 "/o), in de Rijksopvoedingsgestichten 5 op 869 (0.57 »/„), in de Rijkswerkinrichtingen 10 op 5715 (0.17"/,,) en in de tuchtscholen 1 op 623 (0.16'Vo)-" Even verder ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
309 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

4gedeeltelijk om licht te krijgen over deze vraag van den invloed der verschillende godsdiensten op de misdadigheid, hebben wij aan de mannen die zich bij ons aanmeldden in een groot aantal gevallen na de vraag naar hun kerkgenootschap de vraag gesteld: „doe je er aan?" In de overgroote me ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
362 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

5 • 17 mannen en 2 vrouwen, dus in toto 19 personen. Het eerste cijfer geeft op de totale bevolking des lands een verhoudingscijfer van 1,335 "/„o; het tweede cijfer op het totaal aantal personen niet behoorende tot eene kerkelijke gezindte van 0,653 "/ooGaan wij thans na hoe het met de totale mo ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
315 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

6TABEL 1. Op 31 December 1909 in: e gestichlen1. Nederlandsch Hervormden . a. Nederduitsch Hervormden b. Waalsch Hervormden c. Presbyt., Engelsch, Schotsch Hervormden . 2. Gereformeerde Kerken . . 3. Overige Gereformeerden a. Christelijk Gereformeerden b. Overige Gereformeerden 4. L ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
114 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

7beter geacht werd dan die waaraan het Centraal bureau voor de statistiek zich houdt. Uit Tabel I za! blijken op welke wijze de onderscheidene gezindten op 31 December 1909 in de krankzinnigengestichten vertegenwoordigd waren. Ter voorkoming van misverstand zij terstond opgemerkt, dat de h ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
319 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

8volkstelling moesten worden ingevuld. Men heeft deze uitteraard ontnomen aan de registers, bij de invulling waarvan natuurlijk geput is uit bevolkingskaarten of staten van inlichtingen, welke bij de opneming van de geïnterneerden ontvangen zijn. Die bevolkingskaarten zijn weer gebaseerd o ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
325 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

9 zullen de administraties van meerdere gezindten, althans hier en daar, de gelegenheid, welke eene volkstelling biedt gaarne aangrijpen om na te gaan of hunne registers, waarin de leden zijn ingeschreven, geheel in orde zijn; door de migraties, waarop althans in de groote steden van de zijde der ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
369 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

10 bedoelde groep personen eerst sedert enkele decennia zich ontwikkeld heeft; deze omstandigheid kan naar mijne meening niet noemenswaard gewicht in de schaal leggen wijl van de beide verschijnselen, waar ik op wees, niets te bespeuren is bij hen, die tot de Gereformeerde Kerken behooren ; ook d ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
196 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

11 de provinciën Noordbrabant en Limburg, in welke het overgroote deel der bevolking tot de Roomsch-Katholieke kerk behoort, nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Op de provinciën Friesland en Groningen wordt ook in het bijzonder de aandacht gevestigd in eene grafische voorstelling, onlangs verschene ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
234 woorden
1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1911-1912 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

12wat betreft den opbouw der bevolking naar den leeftijd, ook zoodanige verschillen vertoonen, dat daaruit geheel of gedeeltelijk verklaard kan worden, dat Friesland en Groningen, wat betreft de kanker-sterfte, vooraan staan en Limburg en Drenthe geheel achteraan. Dit bleek mij inderdaad h ...

1 januari 1912
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
dr. D. Schermers
335 woorden
van 18