Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

102 resultaten
Filteren
van 11
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 1

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 1

INZONDERHEIDMET BETREKKING TOT DE PERSOONLIJKE VERHOUDING DER ECHTGENOOTEN O-NDERLING,RED E, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT,den20steiiOctober1884,DOORD. P. D. FABIUS, JüfisutriusqueDoctor e ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
30 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 3

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 3

ó^//M K X'BESCHOUWINGEN OVERHET HUWELIJK, ft II IVr ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
4 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 5

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 5

INZONDERHEIDMET BETREKKING TOT DE PERSOONLIJKE VERHOUDING DER ECHTGENOOTEN ONDERLING.REDE, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEITden 20sten October1884,DOOED. P. D. FABIUS, JwisutriusqueDoclor en gewoon Hoogleer ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
35 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 7

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 7

Onze hulpe sta in den Name des Heeren Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft.HOOGEEEZAMB HEEBEN DIEECTEUEEN ONZEE VEEEENIGIN6, HOOGACHTBAEB HEBEEN CÜEATOEEN DEZEE UNIVEESITEIT, HOOGGELEEEDE HEBEEN PKOPESSOEEN IN DB ONDBESCHBIDENE FACULTEITEN, ZBEEGELEEEDEHBEEENDOCTOEEN ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
167 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 8

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 8

6 Ongetwijfeld miskent de beteekenis des Bijbels, wie daarin slechts, of ook maar in de eerste plaats, een wetenschappelijk handboek ziet. Doch evenzeer gaat feil, wie, vermits de Schrift niet dat karakter draagt, nu meenen mocht, dat daarom sommige gegevens, die zij omtrent een of ander vak van ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
313 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 9

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 9

•7 inhoud des Bijbels een gebod, waaraan zich niemand lian onttrekken ^), dan moet wel de hier geschetste methode die zijn, welke aan het bedoelen Gods het meest beantwoordt. Eene overheid, die scholen onderhoudt als kweekplaatsen van wetenschap, maar van hen, die daar zullen onderwijzen, verzuim ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
405 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 10

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 10

8 wijze tegengaan der geboorten te bestrijden, maar zal het woord: »Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is eene belooning" ^), — de hefboom zijn, die het onder de zorgen des gezins bezwaarde gemoed weer opheft en het dankgebed voor de geschonken verwachting terugvoert ...

20 oktober 1884
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
310 woorden
van 11