Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 1

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 1

éÊÊÉÊBÊÊmDE BETEEKENIS VAN DE OMWENTELING VAN 1795 REDE UITGESPROKEN OP DEN 46tSTEN DIES NATALIS DÊR VRIJE UNIVERSITEIT DOORDR A .GOSLINGAMCMXXVII N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD AMSTERDAM ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
20 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 2

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 2

D O ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 3

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 3

DE BETEEKENIS VAN DE OMWENTELING VAN 1795 U i » \ - R E D E UITGESPROKEN OP DEN 46STEN DIES NATALIS DER VRIJEUNIVERSITEIT DOORDR A . G O S L I N G AJMCMXXVII N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD AMSTERDAMi%. ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
35 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 4

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 4

...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 5

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 5

Deze oratie is wel reeds uitgesproken den 20sten October 1926, maar toen nog niet in het licht gegeven. Ten gevolge van persoonlijkeomstandighedenvanonderscheiden aard, had ik aan de voorbereiding geen voldoende zorg kunnen besteden.Van uitstel mochtechter geen ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
110 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 6

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 6

...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 7

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Hoogleeraren, Dames en Heeren Studenten, en voorts gij allen, die door Uw tegenwoordigheid te dezer plaatse op den 46sten gedenkdag van de stichting onzer Hoogeschool blijkt geeft in haar een levendig belang te stellen; zeer gewenschte toehoorders! Sprekende o ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
274 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

6 onderwijs, wetenschap en kunst, voor het economische leven, ook voor onze gewesten overzee, er nog vrij wat onderzocht zal dienen te worden. Toch meen ik, dat het, ook al is men overtuigd volstrekt geen definitieven arbeid te kunnen leveren, zijn nut kan hebben, zich eens op dit onderwerp te be ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
344 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

7 1840, Volgens hem ,,was en bleef de omwenteling, hoewel ze nationaal heette, de triumf eener door Fransche troepen overmagtige partij." ^) Om te kunnen bouwen, achtte deze het noodig, alle overblijfselen op te ruimen van vroegere instellingen, die aan haar theoretisch bestek hinderlijk konden z ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
341 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

8 het laag neerzien op 1795, hetgeen een tijd lang mode geweest was, afkeurt en op meer dan één punt tegen Thorbecke te velde /^ trekt, 1795 is voor hem ,,het begin van een nieuwe orde van (^ zaken, waarin het beter is dan in vroegere tijden." ^) ,,Bij het verkeerde, dat de tijd openbaarde, bragt ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
336 woorden
van 5