56 resultaten
Filteren
van 6
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

^ ^ ^ ^ ^CBD EIIERI_.EVIISrG1 1158VVAlÜERE^ORMEERDE INHAREBEGINSELENBE'JfiElüENlSVOOER E D E V O E R I N G BtJ DEOVERDRACHTVAN H E TRECTORAATAAS DE VRIJEUINIVERSITEIT.teAM ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
50 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 3

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 3

DEHERLEVING^ DEEGEREFORP/IEERDE INHAEEBEGINSELENB E T E E K E N ISVOORÜE ïffil, i PREWIIl, 1 ïfflCiZI, , HEI D U I W i E Z E l l . REDEVOERING BIJDE OVERDRACHT VAN HET R E C T O R A A T AAN DEVRIJEUNIVERSITEITte AMSTERDA ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
50 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 5

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 5

^rDEHERLEVING DERGEREFOUMEEKDEBEGINSELENIN HARE BETEEKENISvooude Kerk, de Prediking, de Katecheze, het Diakonaat en de Zending. ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
12 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 7

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 7

Onze huipe sta in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft.HOOGEEEZAME H E E I I E NDIRECTEUUENONZEK Y E R È E N I G I N G ,HOOGACHÏBAEE H E E E E N C U K A Ï O R E N ONZER UNIVERSITEIT, HOOGGELEERDEHEERENPROFESSOREN IN DE ONDERSCHEIDENE ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
135 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 8

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 8

6 der naueren Philosopliie."(') De Arminianen, baanbrekers der vrijdenkers! Het is wel zonder omwegen gezegd. Maar is het niet volkomen juist? Ontbolster het Eemoiistrantisme, ontdoe het van zijne theologische vormen, van alles, wat niet tot zijn wezen belioort, maar wat feitelijk daarmede in teg ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
283 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 9

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 9

7 ook onze verwachting van die Stichting geweest zij, in haar beginsel bezit zij de kiem van eene rijke en nieuwe ontwikkeling in de eerste plaats der Theologie en van hare vakken, ieder in het bijzonder. Immers dat beginsel staat lijnrecht tegenover de vergoding van het schepsel, de verheffing v ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
290 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 10

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 10

8 wordt mede door niemand ontkend. Hij, die //de "Vader der nieuwere theologie" wordt genoemd, staat in die betrekking meer bijzonder tot dit deel, naar zijn oordeel //de kroon der theologische wetenschap."(*) Wij zullen dus wel doen met te vragen: uit welk materieel beginsel, uit welke grondgeda ...

20 oktober 1883
Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
270 woorden
van 6