GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Rectorale redes
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie
1954-10-20
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 1

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 1

QB°°^^iE MENS ALS RELIGIEUS W E Z E N EN DE HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIEREDE UITGESPROKEN OP DE V I E R E N Z E V E N T I G S T E GEDENKDAG VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE 20= OCTOBER 1954DOOR DE RECTOR M A G N I F I C U SDR J. W A T E R I N K ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
77 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 2

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 2

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
0 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 3

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 3

DE MENS ALS RELIGIEUS W E Z E N EN DE HEDENDAAGSE PSYCHOLOGIEREDE UITGESPROKEN OP DE V I E R E N Z E V E N T I G S T E GEDENKDAG VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE 20« OCTOBER 1954DOOR DE RECTOR MAGNIFICUSDR J. W A T E R I N K.f.N.N.V. GEBR. ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
68 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
0 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

Mijne Heren Directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Dames en Heren Professoren, Lectoren en Docenten dier Universiteit, Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen, die deze •plechtigheid m,et Uw aanwezigheid v ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
335 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

het feit, dat „de materialistische psychologie" is overwonnen i"). Zeer veel van datgene, wat Bavinck zeide, kan ook thans nog onderschreven worden. Zelfs kan gezegd worden, dat sommige woorden van Bavinck modern klinken i^). Toch geeft ook deze rede ons een gevoel van teleurstelling. Van teleurs ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
543 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

levens- en wereldbeschouwingen in allerlei psychologische opvattingen verwerkt, dat het mij voorkomt, dat het onze taak moet zijn ons te bezinnen op een vraag, die voor ons waarschijnlijk wel de belangrijkste grondvraag der psychologie is. Op zulk een bezinning hebben niet alleen de vakgenoten re ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
505 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

sogar verboten wurde, well jede Freundesliebe Gott etwas wegnahme. Dabei war sich der Calvinist bewusst, dass Gott dutch einen ungeheuren Abstand von der Kreatur getrennt und der Gedanke einer unio mystica Teufelswerk sei" 2**). In scherpe tegenstelling tot de gemakkelijkheid, waarmee men tot der ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
457 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

o p deze opvatting van Binswanger komen wij nader terug. Wij willen hier met enkele woorden de opvatting van Van der Hoop bespreken, los van die van Binswanger. Immers, Van der Hoop denkt anders. Hetgeen reeds blijkt uit het feit, dat hij zich aansluit bij de psychologie van Jung. Hij wil klaarbl ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
541 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

vaardt. Natuurlijk, wanneer men geen objectieve normen kent, kan deze vraag niet worden gesteld. Maar in feite is er niemand, die niet aan bepaalde waarden een objectief karakter toekent. Ook voor Van der Hoop ligt in de wetenschap de drang om te weten en te begrijpen 28). Maar om te weten en te ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
532 woorden
van 4