Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

80 resultaten
Filteren
van 8
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 1

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 1

,-'/• ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ÜE MOEDERTAAL VAN ONZEN HEEEE JESUS CHRISTUS EN VAN ZIJNE APOSTELEN.REDE, gehouden by het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1885, DOORE. W. J. DILLOO. Lic. Theol. en Gewoon Hoogleeraar in de Litterarisohe Facul ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
49 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 2

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 2

TV1R.H.BOS-BIBUÖIHEEK °<^ 'VRIJEUNTVERSIEEir CT% n.<. ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
3 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 3

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 3

BOSDE MOEDERTAAL VAN ONZEN HEERE JESÜS CHRISTUS EN VAN ZIJNE APOSTELEN. ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
10 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 4

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 4

...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
1 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 5

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 5

DE MOEDERTAAL VAI< ONZEN HEBRE JESUS CHRISTUS EN VAN ZIJNE APOSTELEN.REDE, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sfcen October 1885, DOORE. W. J. DILLOO. Lic. Theol. en Gewoon Hoogleei-aar in de Litterarische Faculteit.AMSTERDAM, ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
41 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 6

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 6

...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
1 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 7

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 7

HoOGEEKZAME H E E R E NDIKECTEUBENONZERVEREENIGING,HOOGACHTBARE H E E R E N CÜUATOREN DEZER UNIVERSITEIT, HOOGGELEERDE HEBREN PROFESSOREN IN DE ONDERSCHEIDENE FACULTEITEN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN VERSCHILLENDE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDEHEERENBEDI ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
158 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 8

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 8

2 midden van ons, het heilige Jerusalem is er, uit den hemel van God tot ons nedergedaald. Openb. 21 : 10. Het land Kanaan is op zich zelf niet heilig, het water der Jordaan is op zich zelf niet rein; ook de berg, waar de Heere van gedaante veranderd werd, wordt door den apostel Petrus slechts me ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
361 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 9

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 9

3 de M o e d e r t a a l v a n o n z e n H e e r e J e s u s C h r i s t u s en Z i j n e A p o s t e l e n . Dat de moedertaal van onzen Heere en Zijne apostelen de ,/Hebreeuwsche" was, daarover heeft bij de oudste kerkleeraars nooit twijfel bestaan, //de Hebreeuwsche taal" in dien zin, in welke ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
419 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 10

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 10

4 boeken weten. Van het eerste boek der Maccabeën schrijft Hieronymus 1), dat hij het in de ,/Hebreeuwsche* taal geschreven gevonden heeft, terwijl het tweede boek der Maccabeën oorspronkelijk in het Grieksch was vervaardigd. Van het boek Judith zegt Hieronymus, dat het oorspronkelijk in het Chal ...

20 oktober 1885
Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
418 woorden
van 8