GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Rectorale redes
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen
1939-10-20
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

TB 02Ö0ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENDR. A. SIZOO/ / 1 " ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
11 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

p ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

\ o ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENEN. ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
7 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Nd^ ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 5

ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENREDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE U N I V E R S I T E I T O P 20 O C T O B E R 1939DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. A . S I Z O ONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA - DELFT ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
51 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 6

o ELOQUENTIA TANTO TERRIBILIOR QUANTO PURIOR, ET QUANTO SOLIDIOR TANTO VEHEMENTIOR! August, de doctr. Chr. IV, XIV, 30 ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
15 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Professoren en Lectoren, Dames en Heeren Doctoren en Studenten, en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid hlijk geeft van belangstelling in de Vrije Universiteit en aan de plechtige herdenking van haar geboortedag luister bijzet, Zeer geachte Toehoorderess ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
258 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 8

een juist inzicht in den stand van het probleem in die oude tijden van het grootste belang is. Het was voor de Christenheid uit de eerste eeuwen onzer jaartelling niet gemakkelijk haar houding te bepalen tegenover de zooveel eeuwen oude Grieksch-Romeinsche cultuur, waaruit ze, wat beschaving en w ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
302 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

postklassieken tijd, omdat toen een ongebreidelde rhetorische ornamenteeringslust, onder den invloed der tweede sophistiek gretig de practijken der Asiaansche rhetorica toepassend, zich slechts kon uitleven aan onbelangrijke, met het volle leven in geenerlei verband staande materie. De Romeinsche ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
295 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 10

De overige wetenschappen werden niet meer beoefend, met uitzondering wellicht van de geneeskunde, die echter in dezen tijd haar kracht meer zocht in practische handigheid dan in wetenschap *). De rechtswetenschap, weleer beoefend door alle hoogerontwikkelden, was geworden tot een specialiteit van ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
314 woorden
van 4