Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

196 resultaten
Filteren
van 20
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 1

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 1

- cw .1096HET KERKVERBAND der Nederlandsche G-ereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van denAMSTERDAMSCHEN KERKERAADMin den aanvang der 17e eeuw.!•II REDE, hbij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
58 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 5

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 5

HET KERKVERBAND der Nederlandsohe Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van denAMSTERDAMSCHEN KERKERAAD in den aanvang der 17e eeuw.REDE, gehouden hij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1882, DOORF. L. R U T ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
50 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 7

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 7

IIOOGEERZAME H E E R E N DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE I I E E R E N CURATOREN ONZER UNIVERSITEIT, HOOGGELEERDEHEERENPROFESSOREN INDE ONDERSCHEIDENEFACULTEITEN, ZEERGELEERDEHEEREN DOCTORENIN VERSCHILLENDEWETEN-SCHAPPEN, WELEERW ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
256 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 8

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 8

6HET VBKVAL VAN DE STUDIE VAN HET KEEKEECHT.bij ieder recht, en zelfs bovenal bij het kerkrecht, dat het voor den bloei van de wetenschap geen goed teeken is, wanneer in de praktische studie van bestaande bepalingen alle heil wordt gezocht. Feitelijk laat men dan ook doorgaans de we ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
462 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 9

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 9

HET BELANG VAN DIE STUDIE VOOR DB KEEKHERV0BMIN6.7de sedert lang erkende en nog steeds vigeerende canones ? Kan er in den toestand dor kerk niets veranderd worden, dan alleen langs den kerkdijken weg en door middel van het kerkbestuur? En als daarvan niets te verwachten is, wat is d ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
437 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 10

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 10

DE QUAESTIE TAN HET KEEKVEEBAND AAN DE OBDB.had, wat er op het stuk van kerkverband was in acht te nemen. En waarvoor een lid der Gereformeerde kerk dan ook onverschillig mag wezen, zeker nooit voor dat zoo belangrijke deel van den strijd der Hervorming, en voor de gewichtige slotsommen, w ...

20 oktober 1882
Rectorale redes
F.L. Rutgers
441 woorden
van 20