Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

44 resultaten
Filteren
van 5
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

,0014NBHET POSITIVISME V MACH EN DE ONT"^ DER MODERNE PH REDE UITGESPROKEN TER GEf.EGÈNHEi: DEN DIES NATALÏS DER VRIJE UNIVERSl OP 20 OCTOBER 1937DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDR. G. J. S I Z O OELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWEGT LOOSDUINEN:t^i.ïtV'M. Late. ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
32 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 2

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 2

w Wmfi.»:¥rl.fe!Ji»xèW ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
1 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 3

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 3

Het positivismevan Ernst Machde ontwikkelingder moderneenphysica. ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
6 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 4

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 4

p — ^Overdruk uit het Orgaan der Christelijke Vereeniging van Natuur~ en Geneeskundigen in Nederland 1937, all. 4.b ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
16 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 5

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 5

HET POSITIVISME VAN ERNST MACH EN DE ONTWIKKELING DER MODERNE PHYSICA REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT O P 20 OCTOBER 1937DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDR. G. J. S I Z O OELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWEGT LOOSDUINEN ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
34 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 6

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 6

M3i. ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
1 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 7

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren der Vereeniging yoor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, Mijne Heeren Curatoren en Professoren der Vrije Universiteit, Dames en Heeren Studenten, en voorts gij allen, die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert. Zeer gewaardeerdeToehoorderessen ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
349 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 8

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 8

ê De consequentie, die de evolutieleer moet hebben voor het weten~ schappelijk leven, wordt door Kuyper in dit verband niet opzettelijk besproken. Wellicht vond hij daarom geen aanleiding hier afzonderlijk op in te gaan, omdat in de litteratuur van het Duitsche materialisme, waartegen hij in het ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
376 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 9

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 9

1 keerd heeft het positivisme eerst, zijn stabiliseering en preciseering in de physica verkregen" •^')Het positivisme, dat Jordan hier bedoelt, gaat, gelijk hij zelf herhaaldelijk en uitdrukkelijk vermeldt, terug op Ernst Mach *). Het zijn inderdaad in het bijzonder Mach's opvattingen, die onder ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
365 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 10

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 10

8 van Mach's leer ecnerzijds en de philosophische beteekcnis van den term positivisme anderzijds ten volle wordt gerechtvaardigd. Volgens Mach kan slechts de analyse der zintuigelijke gewaarwordingen ons de eigenlijke reëele „Elementen" der wereld bloot leggen. Kleuren, klanken, warmten, drukken, ...

20 oktober 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
405 woorden
van 5