GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Rectorale redes
Problemen van wereldhandel
1963-10-21
Problemen van wereldhandel - pagina 11

Problemen van wereldhandel - pagina 11

De export van agrarische en minerale producten kan dus niet tot gevolg hebben gehad, dat de economische ontwikkeling der betrokken gebieden werd belemmerd. Integendeel, op deze wijze werden productiefactoren gebruikt, die anders onbenut zouden zijn gebleven, en verkregen de landen opbrengsten in ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
336 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 12

Problemen van wereldhandel - pagina 12

Al heeft de internationale handel de voDcshuishoudingen der arme landen niet benadeeld, en zoals wij hebben gezien, zelfs bepaalde voordelen opgeleverd, toch heeft zij niet een proces van economische ontwikkeling teweeggebracht, als op grond van de overwegingen der klassieke auteurs, die zoals ge ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
324 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 13

Problemen van wereldhandel - pagina 13

aan vreemde valuta grote schommelingen vertonen^''), hetgeen belemmerend werkt op een rustige en regelmatige voortzetting van binnenlandse ontwikkehngsprogramma's. Verschillende pogingen zijn ondernomen of worden bestudeerd om de exportopbrengsten van de grondstoffenexporterende landen te stabili ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
335 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 14

Problemen van wereldhandel - pagina 14

handel in het algemeen zijn evenwel niet bijzonder gunstig. Integendeel, sinds het begin van de jaren vijftig is wel de waarde van de uitvoer der ontwikkelingslanden toegenomen maar hun aandeel in de wereldhandel is gedaald. Tussen 1950 en 1962 nam het aandeel van de ontwikkeHngslanden in de tota ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
325 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 15

Problemen van wereldhandel - pagina 15

geëxpandeerd. Wij hebben echter gezien, dat juist het tegengestelde moet worden verwacht. Wel zullen de ontwikkelde landen inzoverre de arme landen te hulp kuimen komen, dat zij de invoer vanuit die landen vergemakkehjken, door de bestaande belemmeringen af te schaffen of te verminderen. Recentel ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
343 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 16

Problemen van wereldhandel - pagina 16

der rijke landen zou uitmaken, d.w.z. de inkomensstijging die de inwoners van deze economisch ontwikkelde landen jaarhjks ongeveer genieten ^°). Wij hebben dus gezien, dat de ontwikkelingslanden niet door uitbreiding van hun exporten er naar redelijke verwachting in zullen kunnen slagen, hun volk ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
309 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 17

Problemen van wereldhandel - pagina 17

dedigd met een beroep op de stelling, dat hierdoor een ruilvoetverbetering kan worden bereikt. Op deze wijze kunnen de ontwikkelingslanden dan een groter aandeel van het wereldinkomen tot zich trekken, n.l. in feite door een beperking van de internationale handel. Op zich zelf is dit volkomen jui ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
369 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 18

Problemen van wereldhandel - pagina 18

op directe wijze door middel van internationale kapitaalhulp geschieden. Ook het bereiken van een betere structuur, waarbij ook aan scholing en mobiliteit van de arbeid moet worden gedacht, kan beter en directer door internationale bijstand worden verkregen, terwijl dan tevens voor bepaalde bedri ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
332 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 19

Problemen van wereldhandel - pagina 19

/^^ verschillende richtingen kunnen uitoefenen. Op grond van theoreI tische overwegingen is de vraag, of de huidige geïndustrialiseerde I landen grotere dan wel kleinere exportmogehjkheden voor hun I industrieproducten, zowel kapitaalgoederen als eindproducten, zullen ï mogen verwachten, indien d ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
314 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 20

Problemen van wereldhandel - pagina 20

r j worden, dat de handel in industriële producten, ook met de huidige ontwikkelingslanden, indien zij er in slagen hun proces van ontwikkeling en industrialisatie in de gewenste mate voort te zetten, zal toenemen. i\18 ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
31 woorden
van 3