Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

42 resultaten
Filteren
van 5
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 1

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 1

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRI NG. ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
4 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 2

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 2

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING. REDE TER INWIJDING VAN DEVRIJE UNIVERSITEIT den20sten October 1880 gehouden, in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam -DOORD". A. KUIPER.9AMSTERDAMJ. H. KRUYT. 1880. ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
21 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 3

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 3

EXCELLENTIE, MINISTER DES KONINGS. EDELACHTBARE HEEREN BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN SECRETARIS DEZER STAD, HOOGGELEERDE HEEREN RECTOR MAGNIFICUS EN SECRETARIS DER STEDELIJKE UNIVERSITEIT. HOOGEDELGESTRENGE HEEREN LEDEN DER STATEN-GENERAAL. HOOGGEACHTE HEEREN EN BROEDERS, DIE ALS DIRECTEUREN EN CUR ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
195 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 4

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 4

een rectorale verhandeling, maar hoe ik, met afsnijding van die stiller schuilhoeken der wetenschappelijke onderzoeking, door den aard mijner taak word heengedrongen naar dat glibberig -terrein van het publieke leven , waar netels aan alle heggen branden en doornen U wonden bij eiken tred. Immers ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
299 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 5

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 5

gingen, zou ons zooveel rustiger wezen. Maar nu dit niet kon; nu we m o es te n handelen; nu traden we dan ook op den voorgrond; voor der menschen afkeer of toeneiging wel ver van onverschillig; maar toch onze gedrag s i ij n uitsluitend regelend naar wat o. i. geëischt wierd door het richtsnoer ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
264 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 6

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 6

om arm of rijk? Het ontoereikende, het onevenredige, het ondiepe van elk dier diagnosen trad daartoe in te helder licht. „Clericaal" en „liberaal" is toen parool geworden; als gold het misbruik of zuivering van geestelijken invloed. Tot ook dit scherm minachtend om wierd gestooten; en uit het mid ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
305 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 7

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 7

als : het gezag dat recht bezit, plicht heeft en macht oefent, om eiken weerstand tegen zijn wil te breken én te wreken? En spreekt dan ook in U het onuitroeibaarvolksbesef niet, dat de oorspronkelijke, volstrekte Soevereiniteit in geen schepsel kan rusten, maar m o et saamvallen met de Majesteit ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
285 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 8

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 8

over hun leven, over hun rechten, over hun consciëntie, tot zelfs over hun geloof. Veel goden was het toen, en diensvolgens, door het vis uni t a f o r ti o r, de ééne onbeperkte Staat imposanter majestuenzer dan de gedeelde godenmacht. En even daardoor de Staat, in den Caesar belichaamd, ten les ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
307 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 9

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 9

Messias op God zelf terug, die dan zà nrzyra Fv gceat, d. i. „alles in allen" zal zijn. Maar; en zie hier nu de heerlijke Vrijheidsgedachte! in die volstrekte Souvereiniteit van den o n z o n d i g en Messias ligt tegelijk de rechtstreeksche ontkenning en betwisting van alle absolute Souvereinite ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
299 woorden
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 10

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 10

des denkens, waarop geen andere wet dan die der logica mag heerschen. Een gebied van de consciëntie, waarop niemand souverein te gebieden heeft dan de Heilige zelf. Een gebied eindelijk des geloofs, binnen welks omtrek alleen de persoon zelf Soeverein is, die in het diepst zijns wezens door dat g ...

20 October 1880
Rectorale redes
A. Kuyper
312 woorden
van 5