Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

73 resultaten
Filteren
van 8
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 1

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 1

TB 02565HET ONBEPAALDE IN DE TAAL EN IN DE TAALKUNDE.REDE UITGESPROKEN OP DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT, 21 O C T O B E R 1929, DOORDr. R J. POS HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTEN. V. SWETS & ZEITLINGER ~ ; 1929AMSTERDAM ...

21 October 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
37 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 1

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 1

sg^"^^^^^^^'DE INVLOED VAN HET CHRISTENDOM OP HET ROMEINSCHE RECHT REDE ter gelegenueid van de 60e nerdenlzing van de sticnting der Vrije Universiteit op 21 October 1940 ^enouden door den Rector Maénificus M r V. H . RUTGERSAMSTERDAM - 1940 - S. J. P. BAKKER ...

21 October 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
37 woorden
De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 1

De Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid - pagina 1

•^.IDe Beteekenis van het Oosten voor de klassieke Oudheid. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 2isten October 1912, DOORDR R H. WOLTJER, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT VAN LETTEREN EN WIJSBEGEERTE.'UTRECHT :: G. J. A. RUY ...

21 October 1912
Rectorale redes
R.H. Woltjer
35 woorden
De idee van den vooruitgang - pagina 1

De idee van den vooruitgang - pagina 1

EB 02421 ;_.DE IDEE VAN DEN VOORUITGANG REDE BIJ DE 47^ HERDENKING DER STICHTING VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, OP 20 OCTOBER 1927 UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDr A. A. VAN SCHELVEN'ITGAVE VAN J. H. KOK TE KAMPEN - 1927 4H ...

20 October 1927
Rectorale redes
A.A. van Schelven
35 woorden
Beginsel en norm in de literatuur - pagina 1

Beginsel en norm in de literatuur - pagina 1

TB^ 00954. BEaiKSEL EK KORMIE DE LITERATUURREDE BIJ DE OVERDRACHT YAN HET RECTORAAT AAN DE YRIJE ÜNIYERSITEIT,op 28 October 1901,GEHOUDEN DOORDR. J. W O L T J E R .->--:==ji^iLEIDEN. - D. DONNER. - 1901. ...

28 October 1901
Rectorale redes
J. Woltjer
34 woorden
Mozaïsch en Romeinsch recht : eene vergelijkende rechtsstudie - pagina 1

Mozaïsch en Romeinsch recht : eene vergelijkende rechtsstudie - pagina 1

'>¥^.4in^iii^'4^y*RC05092iSf" M EENE VERGELIJKENDE RECHTSSTUDIE.REDE, GEHOUDEN BIJ DE OVERDI^ACHT VAN HET RECTORAAT DER VRIJEden 20''*^^ OctoberUNIVERSITEIT,J.890,M^ D. P. D. F A B I I J S , Hoogleeraar in de facultei ...

20 October 1890
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
33 woorden
Psychische Aktiviteit - pagina 1

Psychische Aktiviteit - pagina 1

i'uê> .^.^ tf"rHEEK Dr ABRAHAM KUYPERSTICHTINGPsychische Aktiviteit*••REDE••GEHOUDEN BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT, DEN 20STEN OCTOBER 1916 DOORDr. L. BOUMAN, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE. ...

20 October 1916
Rectorale redes
L. Bouman
33 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

,0014NBHET POSITIVISME V MACH EN DE ONT"^ DER MODERNE PH REDE UITGESPROKEN TER GEf.EGÈNHEi: DEN DIES NATALÏS DER VRIJE UNIVERSl OP 20 OCTOBER 1937DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDR. G. J. S I Z O OELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWEGT LOOSDUINEN:t^i.ïtV'M. Late. ...

20 October 1937
Rectorale redes
G.J. Sizoo
32 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 1

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 1

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging.REDE gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit 20 October 1908DOORDr. J. WOLTJER, Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.AMSTERDAM.J. W. A. VAN SCHAÏK. 1908. ...

20 October 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
31 woorden
De eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring - pagina 1

De eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring - pagina 1

DE EENHEID DER NIEUWTESTAMENTISCHE GODSOPENBARING .ls~J> REDE GEHOUDEN BIJ DE OVERDRACHT VAN HET REKTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, DEN 21 OCTOBER 1918 DOORDR F , W . GROSHEIDE HOOGtEEKAAR IN DE FAKULTEIT DER GODGELEERDHEIDJ. H. KOK^1918^ ...

21 October 1918
Rectorale redes
F.W. Grosheide
31 woorden
van 8