GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

73 resultaten
Filteren
van 8
Rectorale redes
Souvereiniteit in eigen kring - pagina 1

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 1

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRI NG. ...

Rectorale redes
A. Kuyper
5 woorden
De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 1

De hedendaagsche schriftcritiek in haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des levenden Gods - pagina 1

DE HEDENDAAGSCHECHRIFTCRITIEK IN HARE BEDENKELIJKE STREKKING VOOR DE GEMEENTE DES LEVENDEN GODS.T^ :E3 IDEbij het averdraijen van h^t ri^dor;utt der ^rije ffnivemteit GEHOUDEN DEN 20STEN OCTOBER 1 8 8 1 ,D«. A. KUYPER.A M S T E R D A M . J. H. K R U Y T . ...

Rectorale redes
A. Kuyper
50 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 1

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 1

- cw .1096HET KERKVERBAND der Nederlandsche G-ereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van denAMSTERDAMSCHEN KERKERAADMin den aanvang der 17e eeuw.!•II REDE, hbij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
76 woorden
De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

De herleving der gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending - pagina 1

^ ^ ^ ^ ^CBD EIIERI_.EVIISrG1 1158VVAlÜERE^ORMEERDE INHAREBEGINSELENBE'JfiElüENlSVOOER E D E V O E R I N G BtJ DEOVERDRACHTVAN H E TRECTORAATAAS DE VRIJEUINIVERSITEIT.teAM ...

Rectorale redes
Ph.J. Hoedemaker
57 woorden
Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 1

Beschouwingen over het Huwelijk, inzonderheid met betrekking tot de persoonlijke verhouding der echtgenooten onderling - pagina 1

INZONDERHEIDMET BETREKKING TOT DE PERSOONLIJKE VERHOUDING DER ECHTGENOOTEN O-NDERLING,RED E, GEHOUDEN BIJ HET OVERDRAGEN VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT,den20steiiOctober1884,DOORD. P. D. FABIUS, JüfisutriusqueDoctor e ...

Rectorale redes
D.P.D. Fabius
34 woorden
De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 1

De moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen - pagina 1

,-'/• ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ÜE MOEDERTAAL VAN ONZEN HEEEE JESUS CHRISTUS EN VAN ZIJNE APOSTELEN.REDE, gehouden by het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1885, DOORE. W. J. DILLOO. Lic. Theol. en Gewoon Hoogleeraar in de Litterarisohe Facul ...

Rectorale redes
F.W.J. Dilloo
49 woorden
Symptoom of symbool - pagina 1

Symptoom of symbool - pagina 1

57SYMPTOOM OF SYMBOOL REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP21OCTOBER1935DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDr. L. VAN DER HORSTUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. TE KAMPEN 1935 ...

Rectorale redes
L. van der Horst
32 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 1

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 1

...

Rectorale redes
J. Waterink
0 woorden
Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica - pagina 1

,0014NBHET POSITIVISME V MACH EN DE ONT"^ DER MODERNE PH REDE UITGESPROKEN TER GEf.EGÈNHEi: DEN DIES NATALÏS DER VRIJE UNIVERSl OP 20 OCTOBER 1937DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUSDR. G. J. S I Z O OELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWEGT LOOSDUINEN:t^i.ïtV'M. Late. ...

Rectorale redes
G.J. Sizoo
45 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 1

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 1

EXISTENTIEBEWIJZEN IN DE WISKUNDE REDE TER GELEGENHEID V A N DE 58e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1938 UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR M A G N I F I C U SDR. J. F. KOKSMA.ELECTRISCHE DRUKKERIJ KLEIJWE6T LOOSDUINEN • TELEF. 396489 ...

Rectorale redes
J.F. Koksma
44 woorden
van 8