GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5.119 resultaten
Filteren
van 512
Rectorale redes
Loon, winst en vermogen - pagina 8

Loon, winst en vermogen - pagina 8

1963". In deze publikatie zijn echter tevens de betaalde inkomstenbelastingbedragen vermeld. Deze betaalde belastingen nu bedragen voor 35% van de inkomenstrekkers aan de voet ƒ 168 millioen; d.i. 3,6% van de totale belastingen, terwijl de betaalde belastingen voor 12% van de inkomenstrekkers aan ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
349 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 9

Loon, winst en vermogen - pagina 9

zgn. vrije beroepen), waarvoor op latere leeftijd uit het hogere inkomen compensatie zal moeten worden verkregen. Temeer waar de studieperiode gepaard ging met een gemis aan arbeidsinkomen. Het vraagstuk van de inkomensverdeling is nauw verbonden met de verhouding tussen de totale loonsom en de t ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
323 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 22

Loon, winst en vermogen - pagina 22

Intussen zijn de mogelijkheden van dit vrije overleg niet onbeperkt. Wij hebben er reeds aan herinnerd, dat de buitenlandse concurrentie o.m. door verschillen in loonniveau en sociale lasten, grenzen stelt aan de afzetmogelijkheden, en daarmede tevens aan het binnenlandse loonniveau en aan de win ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
334 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 23

Loon, winst en vermogen - pagina 23

oirbare zaken zijn. Reahsering is echter slechts mogelijk bij een gunstig overschot tussen opbrengst en kosten in het bedrijfsleven. Dit overschot (d.i. de winst) is intussen in belangrijke mate afhankelijk van de marktprijs der grondstoffen, waarvan de leveranciers in overwegende mate in de ontw ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
122 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 11

Loon, winst en vermogen - pagina 11

Blijft aan netto winst 1,1% van de omzet. Na aftrek van de noodzakelijke investeringen blijft voor uitkering via winstdeling nauwelijks iets van betekenis over. Een substantiële bijdrage tot het looninkomen is van winstdeling in het algemeen dus niet te verwachten. Los hiervan blijft de principië ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
357 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 10

Loon, winst en vermogen - pagina 10

vermogensaanwasdeling is, dat het aandeel van de werknemers gedurende kortere of langere tijd gedwongen moet worden bespaard. De door de S.E.R. bedoelde overwinst is naar onze mening niet gelijk aan, doch hoger dan de winst volgens de definitie die wij zoeven gaven bij de winstdeling. Ingehouden ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
215 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 24

Loon, winst en vermogen - pagina 24

...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
0 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 12

Loon, winst en vermogen - pagina 12

volgens J. L. Mey „funktieloze" winst; hetzij veroorzaakt door het betalen van te lage lonen (remedie: loonsverhoging) hetzij door aan de consument te hoge prijzen in rekening te brengen (remedie: prijsverlaging onder pressie van de overheid). In het kader van ons betoog verdient bovenal de menin ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
367 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 13

Loon, winst en vermogen - pagina 13

geleverde prestaties. Ik noem bijv. de door de onderneming geïncasseerde vestigingsplaatspremie, de externe organisatiepremie als gevolg van ondernemersafspraken (kartel), de proportionaliteitspremie als gevolg van de gunstige kwantitatieve verhoudingen in de aangewende produktiemiddelen. Alleen ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
329 woorden
Loon, winst en vermogen - pagina 25

Loon, winst en vermogen - pagina 25

BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00973 9909 ...

Rectorale redes
F.L. van Muiswinkel
3 woorden
van 512