1.104 resultaten
Filteren
van 111
Revue 1996 - pagina 70

Revue 1996 - pagina 70

Faculteit der Aardwetenschappen De i n v l o e d v a n het w e e r o ploren.het lichaam aan de o m g e v i n g moetmarathonprestatiesDe mens heeft een regelmechanismezijn afgestaan. Welke w a r m t e a f g i f t e -De laatste decennia heeft er enig ...

1 januari 1996
Revue
1352 woorden
Revue 1999 - pagina 2

Revue 1999 - pagina 2

Nieuwe lay-out De lay-out van Ad Valvas heeft enige wij23glngen ondergaan. Om de overzichtelijkheid en leesbaarheid te bevorderen is de redactie overgegaan op een opmaak in zoveel mogelijk afgeronde blokken en een grotere letter. Het lettertype Is hetzelfde gebleven, ni. Ionic, alleen zijn de „le ...

1 januari 1999
Revue
973 woorden
Revue 2000 - pagina 98

Revue 2000 - pagina 98

Het was niet zo belangrijk voorv e r e n i g i n g . 12 september heeft deander valentieisomeer, d i m e t h y l -me om carrière te maken in deeerste algemene ledenvergaderingb i c y c l o p r o p e n y l , eveneens zeerwetenschap. Ik wil graag onder- ...

1 januari 2000
Revue
905 woorden
Revue 1998 - pagina 17

Revue 1998 - pagina 17

Faculteit der Bewegingswetenschappen de Gehandicaptenzorg. In die hoedanigheid begeleidt hij bijvoorbeeld projecten op het gebied van de ontwikkeling van functionele motoriek bij kinderen met een hersenbeschadiging. Wat het onderwijs betreft is hij verantwoordelijk voor het afstudeerprogramma bin ...

1 januari 1998
Revue
885 woorden
Revue 1998 - pagina 16

Revue 1998 - pagina 16

Faculteit der Bewegingswetenschappen de Gehandicaptenzorg. In die hoedanigheid begeleidt hij bijvoorbeeld projecten op het gebied van de ontwikkeling van functionele motoriek bij kinderen met een hersenbeschadiging. Wat het onderwijs betreft is hij verantwoordelijk voor het afstudeerprogramma bin ...

1 januari 1998
Revue
885 woorden
Revue 2001 - pagina 50

Revue 2001 - pagina 50

de bedoeling om de interpersoon-"Is er een l i n k t u s s e n hetgemis van een veilige basis in delijke en de cognitieve aspecteng e m i s v a n een v e i l i g e b a s i s envroege j e u g d en latere hechtings-van internalisering te integrerencr ...

1 januari 2001
Revue
865 woorden
Revue 1997 - pagina 103

Revue 1997 - pagina 103

Twie"--il .^ '• - * .' -''AWat WaarAlumnibureau Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen De Boelelaan 1107 1081 HV A m s t e r d a m tel. ( 0 2 0 ) 4 4 4 5666 e-mail alumni@dienst.vu.nl http://www.vu.nl/lnformatie/ AlumniAardwetenschappen De Boe ...

1 januari 1997
Revue
831 woorden
Revue 2002 - pagina 105

Revue 2002 - pagina 105

DiversenG e g e v e n s w i j z i g ingplaatst, 's Avonds is het mogelijkRaad v a n B e s t u u r v o o r V U enVerhuisd of een nieuwe baan?een uitvoering van het VU-kamer-WindesheimLaat het ons weten!orkest, eveneens in Lelystad, bij te ...

1 januari 2002
Revue
797 woorden
Revue 1996 - pagina 18

Revue 1996 - pagina 18

Faculteit der Aardwetenschappen Het ondraaglijke ongelijk van de geoloog Onder de literaire titel 'Het ondraaglijke ongelijk van de geoloog' hield prof.dr RJ. Murris op 1 5 januari zijn oratie als bijzonder hoogleraar Regionale petroleumgeologie. Hieronder volgt een beknopte weergave van zijn eer ...

1 januari 1996
Revue
793 woorden
Revue 1996 - pagina 19

Revue 1996 - pagina 19

Faculteit der Aardwetenschappen Het ondraaglijke ongelijk van de geoloog Onder de literaire titel 'Het ondraaglijke ongelijk van de geoloog' hield prof.dr RJ. Murris op 1 5 januari zijn oratie als bijzonder hoogleraar Regionale petroleumgeologie. Hieronder volgt een beknopte weergave van zijn eer ...

1 januari 1996
Revue
793 woorden
van 111