1.104 resultaten
Filteren
van 111
Revue 2003 - pagina 2

Revue 2003 - pagina 2

Hoger Onderwijs Voor Ouderen•rte academische rsussen voor ftigplussers De VU organiseert sinds 1990 speciaal voor personen van vijftig jaar en ouder HOVO-cursussen (Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Voor deze cursussen, op wetenschappelijk niveau, is geen vooropleiding nodig. Het aanbod is br ...

1 januari 2003
Revue
176 woorden
Revue 1994 - pagina 2

Revue 1994 - pagina 2

Deze tijd vraagt om vleugels en voeten.Deze tijd vraagt om nuchtere dromen.Om ideeën die geen nota's blijven.Om studenten die leren leren, maar ook leren denken.Om een toekomst die ook buiten Den Haag bestaatOm studierichtingen die ergens toe leiden.Om ho ...

1 januari 1994
Revue
90 woorden
Revue 1995 - pagina 2

Revue 1995 - pagina 2

Deze tijd vraagt om beenruimte en armslag.Om knappe koppen en spijkers met koppen.Om korte lijnen en lange t e r m i j n e n .Om opleiding en afleiding.Om toekomstdenkers en een goed geheugen.Om hoge normen en lage drempels.Om weten en geweten.Om o ...

1 januari 1995
Revue
87 woorden
Revue 1996 - pagina 2

Revue 1996 - pagina 2

vu historique De VU en de Zuidafrikaanse bijbelvertaling van 1933 De Kuyper-voordracht die de Zuidafrikaanse vice-president F.W. de Klerk op 1 5 november hield aan de Vrije Universiteit, herinnerde aan de betekenis van de VU voor Zuid-Afrika, met name toen De Klerk zijn actuele politieke stelling ...

1 januari 1996
Revue
581 woorden
Revue 1997 - pagina 2

Revue 1997 - pagina 2

vu hïstorique Directeur Izaac Esser Het eerste lustrum van de Vrije Universiteit Is zonder feestelijkheden gepasseerd. Aan de voor- |„, avond van 20 oktober 1885, de : dies natalis, werd een bidstond gehouden In de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam en op de dag zelf werd het rectoraat door de oudte ...

1 januari 1997
Revue
578 woorden
Revue 1998 - pagina 2

Revue 1998 - pagina 2

vu hïstorique Het Paedologisch InstituutInstituten gaan en instituten komen aan de universiteit. Ze dienen vaak een tijdelijk belang van de wetenschap of van de samenleving, en soms van beide. Dat was vroeger niet veel anders. De Vrije Universiteit bezat vanaf 1917 in Amsterdam een institu ...

1 januari 1998
Revue
567 woorden
Revue 1999 - pagina 2

Revue 1999 - pagina 2

Nieuwe lay-out De lay-out van Ad Valvas heeft enige wij23glngen ondergaan. Om de overzichtelijkheid en leesbaarheid te bevorderen is de redactie overgegaan op een opmaak in zoveel mogelijk afgeronde blokken en een grotere letter. Het lettertype Is hetzelfde gebleven, ni. Ionic, alleen zijn de „le ...

1 januari 1999
Revue
973 woorden
Revue 2000 - pagina 2

Revue 2000 - pagina 2

Colofon Revue is het tijdschrift voor afgestudeerden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het blad wordt in opdracht van het College van Bestuur uitgegeven door het Alumnibureau van de Vrije Universiteit. Revue verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid onder afgestudeerden van de Vr ...

1 januari 2000
Revue
446 woorden
Revue 2001 - pagina 2

Revue 2001 - pagina 2

VffVRIJE UNIVERSITEIT 'Colofon ^TER HERINNERING AAN DE OPENINGRevue is het tijdschrift voor afgestudeerden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bladVAN HETNATUURKUNDIG EN SCHEIKUNDIG LABORATORIUM OP 17 MAART 19331 W^r^ imw/ordt in opdracht van ...

1 januari 2001
Revue
622 woorden
Revue 2002 - pagina 2

Revue 2002 - pagina 2

-O QP.OHRevueCTiizflf^TüKfur''/Colofon Negende jaargang Eerste nummer April 2002^.^fS^ijISSN 1381-2610 Revue is een gratis tijdschrift voor afgestudeerden en gepromoveerden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het blad wordt in opdracht van het College va ...

1 januari 2002
Revue
568 woorden
van 111