Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

109 resultaten
Filteren
van 11
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 1

EGISTE op den inhoud van „Mededeelingen aan Correspondenten en Medewerkers"Nummers 13—24 (November 1933—October 1934). ARTIKELEN. " blz. 94. (:E.) 97. 105. 110. Ds. D. Zwart. 113. Ds. J. R. Goris. 117. D. C. Tiemens. 121. Ds. J. R. Goris. 122. Prof. Dr. F. W. Grosheide Directeuren en Curat ...

1 januari 1933
VU-Blad
94 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 2

CORRESPONDENTEN. Klachten over Correspondenten Vacante correspondentschappen Contact met correspondenten Model-afrekenings-formulier Taak van correspondentenbiz. 91. 91. 91, 39. 104. 147.EXCURSIES90FOTO'S. Spotprent Vrije Universiteit Gelukwensch bij Jubileum Gedenkpla ...

1 januari 1933
VU-Blad
51 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 3

ORGANISATIE. Comitévorming Lijst plaatselijlce commissies De organisatie onzer actie Anna Pauwlow^na Mutaties organisatiebiz. 113, 140, 150. 152. 158,121, 139. 149, 159, 176, 191. Ds. W. de Graaf. J. v. Neerden. 180, 190.PROPAGANDAMATERIAAL. Gedenkplaat Vrije Universiteit Pro ...

1 januari 1933
VU-Blad
73 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 4

VARIA. Alle Gereformeerden Vrouwen Comité „V.U.-plan 1937" Adressen bij verhuizing Bijdragen in crisistijd • Advertenties Belangstelling buitenland Begrooting Amsterdam en V.U. Hooger en Lager Onderwijs Jaarboek Moeilijkheden uit het verleden Bidstond Amsterdambiz. 90. 91. 91. 94. 96, 104. ...

1 januari 1933
VU-Blad
20 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 5

No. 13N o v e m b e r 1933.MEDEÖEELINGEN AAN CORRESPONDENTEN EN MEDEWERKERS. V E R E E N , VOOR H O O G E R opGEREFORMEERDENONDERWIJS GRONDSLAG.WiilË iNSWiiSilËif Keizersgracht 166, Annsterdann Postrekening 6327 - Telefoon 45647REGEL VOOR ONS V.U.-WERK. ...

1 januari 1933
VU-Blad
190 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 6

902. JONGELINGENACTIE. De actie door en onder de jongelingen heeft verblijdend resultaat. Reeds zijn 1714 jongelingen als begunstiger ingeschreven met een jaarlijksche contributie van f 1.957.50. Aan giften werd f3.500,— ontvangen. Verder hebben plm. 300 jongelingen zich aangemeld om behul ...

1 januari 1933
VU-Blad
236 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 7

91 ook voor heel het Gereformeerde leven van groote beteekenis is, wordt aan de Comité's overgelaten op welke wijze dergelijke actie plaatselijk moet worden georganiseerd. 9. CONTACT MET CORRESPONDENTEN. Aangedrongen wordt op het aanwijzen van iemand die geregeld contact houdt met de corresponden ...

1 januari 1933
VU-Blad
229 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 8

92 BIJ DE FOTO'S.Na de inwijding van de Vrije Universiteit in 1880, waarbij Prof. Dr. Ph. J. Hoedemaker de wijdingsrede uitsprak, verscheen in het weekblad „De Nederiandsche Spectator", onderstaande spotprent van de Vrije Universiteit met het onderschrift: Daarom moest gansch Israël tot de ...

1 januari 1933
VU-Blad
85 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 9

Ö3 Hieronder een reproductie van de gelukwensch van den Senaat der Groningsche Universiteit bij het Gouden Jubileum der Vrije Universiteit in 1930. Vertaling: „Rector en Senaat van de Groningsche Universiteit wenschen de illustre Vrije Universiteit te Amsterdam van harte geluk met haar vijftigjar ...

1 januari 1933
VU-Blad
138 woorden
Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1933-34 - pagina 10

94 UIT BRIEVEN VAN CORRESPONDENTEN. BIJDRAGEN IN Ik heb de gewoonte tegenwoordig om CRISISTIJD. bij al mijn bezoeken te beginnen met de verzuchting over den droeven tijd, want dan behoef ik die klachten niet aan te hooren. 't „Evenwel nochtans" vindt dan gereeder ingang. STUDENTENACTIE.Een ...

1 januari 1933
VU-Blad
284 woorden
van 11