Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

225 resultaten
Filteren
van 23
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 1

November 1939No. 85Vriie öniveröiteits Maandelijksche Mededeelingen Orgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag » AmsterdamKeizersgracht 166Postgiro no. S327. G. F. Hummelen's Boekhandel Redactie-Commissie: en Electrische Drukkerij N.V. ...

1 januari 1939
VU-Blad
195 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 2

1208 f D. UBBENS.,Het is een groot verlies voor de organisatie van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dat de heer D. Ubbens, lid van het provinciaal comité in Groningen, secretaris van den ring Warffum, voorzitter van het locaal comité van Uithuizermee ...

1 januari 1939
VU-Blad
276 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 3

1209 van die vele jaren menigen dag heeft gewijd aan de belangen van onze Universiteit. Zijn nagedachtenis zal zeker tot zegening zijn. LIEFDEWERK.Met dit onder ons zoo bekende en veel gebruikte woord wordt veelal aangeduid wat we voor Kerk en Zending en voor allerlei belangen in het werk ...

1 januari 1939
VU-Blad
254 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 4

1210 zooals uit de recensies in de bladen kan blijken. Enkele beoordeelingen volgen hier: Zoowel schild als kalenderklokje munten uit doorfrischheid en duidelijkheid. „De Rotterdammer". Het schild maakte en keurigen en voornamen indruk. Men ontvangt op zeer ruime wijze waar voor zijn geld. „Frane ...

1 januari 1939
VU-Blad
204 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 5

1211 SCHADE EN SCHANDE, Dat een groot deel van de contributies zoo laat in het jaar wordt geind, is schade en schande. Schade, omdat de V.U. het geld voor de loopende uitgaven dringend noodig heeft en omdat renteverlies onvermijdelijk is. Schande ook, want het is minstens slordig, dat kwitanties, ...

1 januari 1939
VU-Blad
174 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 6

1212 Laat de V.U. leven Ook deze maand mochten we weer door sparen en geven, een aantal nieuwe busjeshoudsters noteeren. Naar gewoonte worden die opgaven, die 5 of meer nieuwe spaarsters bevatten, hier genoemd. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de aanvragen om minder dan 5 busjes minder gewaarde ...

1 januari 1939
VU-Blad
151 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 7

GEBRS. GORDIJN TECHNISCH BUREAUBloemgracht 158 Amsterdam, Telei. 40208 Efectrische verlichting Kraclit — Radio Closets - Waschtafels DakbedekkingenLAMERIS UURWERKHANDEL LEIDSCHESTRAAT 1 8AMSTERDAMC. BOSMAN - Kleermaker Ie Heimersstraat 73 - A'dam W. Ik bied aan een fij ...

1 januari 1939
VU-Blad
277 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 8

1214 Waar blijft het geld? De dames die voor de busjesactie Hoeveel is er noodig? werken en zij die in de huisbusjes sparen, vragen nog al eens waar het geld blijft en hoeveel er verwacht wordt. Het is wellicht goed deze vragen eens in ons V.U.blad te beantwoorden, omdat ook andere dames waarschi ...

1 januari 1939
VU-Blad
266 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 9

BIJBEL-KIOSKVEREENIGING KEIZERSGRACHT 756AMSTERDAM-CStelt g r a t i s beschikbaar: B i j b e l - K i o s k e n voor s t e d e n , kermissen, s t r a n d e v a n g e l i s a t i e , \A/oonwagen- e n v a c a n t i e k a m p e n S t e u n t o o k door a n d e r e hulpmiddelen o p r u i ...

1 januari 1939
VU-Blad
209 woorden
Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1939-40 - pagina 10

1216 Het Studiefonds der Het Bestuur van het Studiefonds der Vrije Vrije U n i v e r s i t e i t . Universiteit heeft in de laatste jaren, met het oog op de financieele zorgen van de V.U., niet in het publiek gevraagd om steun. Zoo licht zou het vragen om bijdragen tengevolge kunnen hebben, dat d ...

1 januari 1939
VU-Blad
270 woorden
van 23