GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

81 resultaten
Filteren
van 9
VU-Blad
Vrije Universiteitsblad 1941-42
1941-01-01
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

.VERSLAG der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag over het jaar 1941. Het verslag van Directeuren over het jaar 1941, het derde oorlogsjaar, moet uit den aard der zaak kort zijn. Allerlei omstandigheden, met name ook de papierschaarschte, stellen den eisch van soberheid b ...

1 januari 1941
VU-Blad
243 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 2

2In de vacature, die door de periodieke aftreding van Dr J. J. C. van Dijk in het college van Directeuren ontstond, werd door de Jaarvergadering voorzien door de benoeming van Notaris J. D. F. Van Halsema te Assen. Directeuren gedenken mèt groote dankbaarheid den toegewijden arbeid, die Dr ...

1 januari 1941
VU-Blad
263 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 3

3 hinderd was zijn assistentschap waar te nemen, mocht in 1941 hersteld terugkeeren en zijn arbeid aan het chemisch laboratorium hervatten. De opzichter der V. U. gebouwen, de heer Q. van Oostveen, werd na lange ziekte door den dood van ons weggenomen. Directeuren gedenken met dankbaarheid alles ...

1 januari 1941
VU-Blad
273 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 4

4regelmatig en gaf vele adviezen, die vrijwel steeds door • Directeuren werden opgevolgd. De toename van het aantal leden der Vereeniging is niet het minst te danken aan leden dezer Commissie. Het Provinciaal ressort Zuid Holland ten Zuiden werd in drie deelen gesplitst en voor ieder deel ...

1 januari 1941
VU-Blad
260 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 5

5Door Gravin C. van Limburg Stirum te Arnhem werd haar sterrekijker aan de V.U. afgestaan, een schenking die voor de Wis- en Natuurkundige faculteit van groote beteekenis mag worden geacht. De opstelling van dit instrument in een op het laboratorium te plaatsen koepel kon nog niet plaats h ...

1 januari 1941
VU-Blad
260 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 6

6 dat jaar, voorzoover nöodig, ontheffing te verleenen van de bepaling, dat de betaling van het collegegeld in achtereenvolgende jaren moet zijn geschied, om na een bepaald aantal jaren recht op vrijstelling te kunnen doen gelden. Voorts werd, overeenkomstig een beschikking van denzelfden Secreta ...

1 januari 1941
VU-Blad
278 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 7

7 schreven studenten van andere Universiteiten naar de Vrije Universiteit overkwam. De voor het administratief en technisch personeel indertijd getroffen pensioenregeling werd niet onbelangrijk herzien en in aansluiting aan de rijksregeling gebracht. De uitbreiding van den staf van personeel als ...

1 januari 1941
VU-Blad
266 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 8

Statistiek Leden: 1942:Begunstigers: 1942:1941 : 16 Mai15 Mei, 109 . Friesland Noord 65 Friesland Zuid . . 300 Groningen 57 Drente . . . . 66 Overijsel . . . . 162 Gelderland . . 204 Utrecht . . . . 352 Noord-Holland . . 341 Zuid-Holland Noord 275 1 Zuid-Holland Zuid I ...

1 januari 1941
VU-Blad
107 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 9

N o v e m b e r 1941No. 109Vriie öniveröiteitö Maandelljksche Mededeelingen O r g a a n v a n d e Vereeniging v o o r Hooger Onderwijs o p Gereformeerden grondslag AmsterdamKeizersgracht 166 Postgiro no. 6327.Verslag van de Vrije Universiteitsdagen 1941 9 en 10 Juli te ...

1 januari 1941
VU-Blad
269 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 10

1654 monie tusschen die beide en biedt ons de historie een taük en een troost in het leven. Een taak. Want wij bouwen mede, wij mogen en moeten mede bouwen aan de uitvoering van het plan, dat de opperste Bouwheer heeft bepaald. Ook het kleine rad immers vervult zijn dienst in het groote werelduur ...

1 januari 1941
VU-Blad
410 woorden
van 9