105 resultaten
Filteren
van 11
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

." ~ — ~ ~^'-Nummer 121 - Jammm MAANDELIJKSCHEig^jVRIJE UNIVERSITEITSBLAD MEDEDEELINGEN O r g a a n van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Amsterdam / Keizersgracht i66grondslagRedactie-commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide ...

1 januari 1947
VU-Blad
406 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

WETENSCHAP en OPLEIDING Wie de geschriften leest en de artikelen in de bladen, die zich bezig houden met de oprichting van de Vrije Universiteit en met haar eerste levensperiode, komt voor een merkwaardig feit te staan. Toen Dr Kuyper en zijn medestanders na de afkondiging van de Hooger Onderwijs ...

1 januari 1947
VU-Blad
678 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 3

Hebben onze offers, heeft ons werk voor de V.U. wezenlijke waardp? Roep om vernieuwing. De roep om vernieuwing van het Hooger Onderwijs weerklinkt. De bakeiis moeten worden verzet, wil de Universiteit in staat zijn de diensten te verrichten, die men van haar mag verwachten. Het uiteenleggen en on ...

1 januari 1947
VU-Blad
652 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

INKOMSTENH^AQAo*Sa..ioS.iS Z^Ji,^Zi.6aB '^OA.^^Z.S^UITGAVEN <^«*>7 45.355,27HL^^/..-.»-••» otoj^^/j"•M0m'3^o„^ * " ^ ^ ^M206.709,30 i^*.JS3,tvj A6V,^Z/^^6Overzicht d ...

1 januari 1947
VU-Blad
223 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

'.9** De Vrije Universiteit en ons Volksbestaan U«»487.742,51Percentages 940 il ' '945 514 i 5106.940,271900 54-4 20.51910 41.4 23.81920 34-8 20.61930 42.4 16.91940194533-937-310.818.7i 11.457,172.1 ...

1 januari 1947
VU-Blad
434 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 6

heeft gedragen. In den Hervormingstijd onderging Nederland van alle kanten invloed. Ook van, Luther en Zwingli en in de laatste plaats naar den tijd gerekend pas van Calvijn. Maar de laatste heeft de beide eersten radicaal overvleugeld en uit den strijd voor de vrijheid is Nederland als een Calvi ...

1 januari 1947
VU-Blad
649 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 7

gunstig besluit genomen en zal in ,,Bouwen en Bewaren" een artikel laten schrijven over de beteekenis, het werk en de bedoeling van de Vrije Universiteit. Uit den aard der zaak kunnen de Bondsbesturen niet verder gaan dan de aandacht van de jonge menschen vestigen op het groote belang van de zaak ...

1 januari 1947
VU-Blad
373 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 8

van niet minder dan ƒ 150.000.—. Dit groote tekort is gelukkig niet het gevolg yan daling in de contributies, want die bleven tot heden constant. De oorzaak is alleen te zoeken in de uitbreiding van de Universiteit en in de enorme prijsstijging, waarvan uiteraard ook de de V.U. alle gevolgen onde ...

1 januari 1947
VU-Blad
592 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 9

r. Nummer 122 - Februari ig4y VRIJE UNIVERSITEITSBLAD MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN O r g a a n van de Vereeniging voor Hoogcr Onderwijs Amsterdam / Keizersgracht 166op G e r e f o r m e e r d e ngrondslagRedaclie-commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide / Mr G. H. A. Grosheide / B ...

1 januari 1947
VU-Blad
635 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 10

Wdat zij die faculteiten opricht, die leerstoelen vestigt, die van gro,ot principieel belang zijn. Een medische- en een economische faculteit zullen we in elk geval moeten hebben. De beoefening der plant- en dierkunde zal niet mogen ontbreken. We weten niet, hoe het in Indië gaan zal. Zal ...

1 januari 1947
VU-Blad
693 woorden
van 11