Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

197 resultaten
Filteren
van 20
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 1

rvwVrije Universiteitsblad 2 9 e jaargang no. 1-januari 1 9 6 4 ...

1 januari 1964
VU-Blad
11 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 2

vrije universiteitsbladO r g a a n van de Vereniging voorRedactie :HogerProf. Dr. D. Nauta, eindredacteurOnderwijsop Gereformeerde grondslagMevr. J. Z w a r t - d e Jong Mr. D. Schut; Dr. J. Vermeyden P. Faber; A . J. Klei Adres van redactie : Keiz ...

1 januari 1964
VU-Blad
225 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 3

in memoriam prof dr. G. Brillenburg WurthO p 22 november j l . overleed na een lang-Hoewel het gereformeerde beginsel essen-durigeziekteonzetieel is voor de beoefening van de alge-collegaprof.dr. G . BrillenburgWurth,men ...

1 januari 1964
VU-Blad
369 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 4

verscheurde wereld en daardoor kan hetProf. W u r t hgebeuren dat er op een ogenblik uit eengrote belezenheid, maar ook door zijn een-dwong respect af doorzijneconomisch oogpunt andere belangen envoud. Hijplichten gelden dan uit een ethisch ...

1 januari 1964
VU-Blad
307 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 5

en de ontwikkeling op zich genomen had.ook daarbuiten heeft hij, op de hem eigen,In de woorden, die op 18 december na-gereserveerde wijze, voor demens studenten en afgestudeerden gespro-veel en zeer goed werk verricht. In deken werden, kwam de grote waard ...

1 januari 1964
VU-Blad
512 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 6

de universiteit op weglid van hun vereniging te installeren. Ver-PROF. ZIJLSTRA Professor Zijlstra komt terug. Z o kan men — huiselijk — het bericht omschrijven van de benoeming van dr. J. Zijlstra tot buitengewoon hoogleraar aan de economische faculteit van de V r i j e Universitei ...

1 januari 1964
VU-Blad
590 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 7

^^mD VRIJE U N I V E R S I T E I T Directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijsop GereformeerdeGrondslagroepen sollicitanten op voor de functie vanhoofd centrale personeelsdienst functie-omschrijving : deze functionaris zal de Colleges van Directeuren en Curatore ...

1 januari 1964
VU-Blad
184 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 8

wie kent die anderen nu nog ? Uit één van de „vijf artikelen over de V.U." Universiteit"voor hoger onderwijs — in Harderwijk enis de naam van het boekje, dat alle eerste-Nijmegen — in stand te houden. Z o moestjaars gekregen hebben. De naam dekt dein Friesland d ...

1 januari 1964
VU-Blad
605 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 9

BILDERDIJKals zonen van hetzelfde land recht haddennu niet om wetenschappelijke tekortkomin-hun mening van de katheders van 's Rijksgen, maar om haar levensbeschouwing. W i lUniversiteiten bij hun wetenschappelijk on-men ook hier enkele voorbeelden: Bilde ...

1 januari 1964
VU-Blad
267 woorden
Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1964 - pagina 10

DA COSTAmeenten van Zuid-Holland 163 burgemees-en zeker niet bedoeld is als een propa-tersplaatsenganda-geschrift, is de vraag gewettigd of detegendeanti-revolutionairenelf en de rooms-katholiekendrie. Bovenstichtingvan ...

1 januari 1964
VU-Blad
272 woorden
van 20