101 resultaten
Filteren
van 11
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 1

J A N U A R I 1971 36e JAARGANG No. 1OP -BLADverder in nummer:SITEEXTRA ALGEMENE VERGADERIN 6 februari 1971 UTRECHTORGAAN VAN DE VERENIGING VOOR WhiENSCHAPPELIJK ONDERV/IJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG ...

1 januari 1971
VU-Blad
24 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 2

van deiar~redactieOrgaan van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.Het „ v e r v o l g van Deventer" is op 6 februari in Utrecht en aan dit niet onbelangrijke feit is nagenoeg heel dit VU-blad gewijd. WIJ attenderen speciaal op het st ...

1 januari 1971
VU-Blad
324 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 3

VRIJE UNIVERSITEIT VERENIGING VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG Amsteidam-Buitenveldett, De Boelelaan 1115, telefoon 730944COLLEGE VAN DIRECTEUREN Aan de lezers van het VUbladamsterdara, januari 1971 Zeer geachte dames en heren,Dit nummer van het Vübl ...

1 januari 1971
VU-Blad
185 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 4

PROGRAMMA Belangrijk EXTRA ALGEMENE VERGADERING zaterdag 6 februari 1971 Jaarbeurs Vergader- en C o n g r e s c e n t r u m Croeselaan, U t r e c h t 10.00- 10.25 uur* AANMELDING VOORAF NOODZAKELIJK Alléén bij deelname wordt u verzocht de hierbij opgenomen aanmeldingsbon duidelijk en volle ...

1 januari 1971
VU-Blad
309 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 5

VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN (zie punt 2a van de agenda op p^g. 4)a. In artikel 12 worden opgenomen een nieuw lid 1 en 2, luidende;b. Voor het huidige artikel 12 wordt een , , 3 " geplaatst.1. Omtrent alle zaken, welke volgens deze statuten tot de bevoegdheid van de Algemene V ...

1 januari 1971
VU-Blad
403 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 6

NOG EENS: DE NIEUWE FORMULERING VAN DE GRONDSLAG (zie punt 2b van de agenda op pag. 4)Nadere toelichting van het bestuur van de Vereniging op het voorstel tot wijziging van de statuten. Ter gelegenheid van de behandeling van het voorstel tot wijziging der statuten in de Algemene Vergaderin ...

1 januari 1971
VU-Blad
447 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 7

Wie met deze grondslagformulering in haar geheel en in elk van haar onderdelen ten volle ernst maakt kan zich niet onttrekken aan de conclusie dat het hierin gaat om de erkenning van het directe gezag van Jezus Christus, Gods Zoon, over het gehele menselijk leven. Er kan dan geen sprake van zijn ...

1 januari 1971
VU-Blad
814 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 8

toelichting reeds is uiteengezet, dat ook de nieuwe formulering van de grondslag ,,gereformeerd" kan worden genoemd en het bestuur meende dat een wijziging van de naam zou worden opgevat als een aanwijzing dat een wijziging van het karakter van de Vereniging en van de Vrije Universiteit bedoeld z ...

1 januari 1971
VU-Blad
774 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 9

NOODZAAK TOT BESTUURSHERVORMING (zie punt 3 van de agenda op pag. 4)Tot voor enkele jaren werden de universiteiten en hogescholen in Nederland bestuurd door colleges, bestaande uit personen die deze taak als nevenfunctie uitoefenden. Eerst geleidelijk is hier en daar de figuur van gedelege ...

1 januari 1971
VU-Blad
495 woorden
Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1971 - pagina 10

a. het ontwerpen van een experimentele bestuursstructuur voor de Vrije Universiteit; b. het voorbereiden van een universiteitsvergadering waaraan het ontwerp van de experimentele bestuursstructuur zou worden voorgelegd; c. het vaststellen van de samenstelling van de onder b bedoelde universiteits ...

1 januari 1971
VU-Blad
710 woorden
van 11