487 resultaten
Filteren
van 49
VU Magazine 1976 - pagina 1

VU Magazine 1976 - pagina 1

5e jaargang nr. 1 januari 1976 losse nummers f 1,50^^'m^ : Küeen weg naar Utopia? ...

1 januari 1976
VU-Magazine
15 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 2

VU Magazine 1976 - pagina 2

EENVOUDIG DE BESTE VERZEKERINGEN VOOR DE LAAGSTE PREMIES GRATIS DESKUNDIG ADVIESnva-assurantieadviseur DRS. A. H. L. RESSING Postbus 149-Wassenaar-Telefoon (01751) 1 92 22*.qASSURANTIEBEDRIJF VAN DIJKEN B.V. ASSURANTIËN FINANCIERINGENGRONINGEN Petrus Campersingel 225 p ...

1 januari 1976
VU-Magazine
122 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 3

VU Magazine 1976 - pagina 3

yU magazine IIn dit nummermagazine"2 De partijdigheid van Jezus, door drs. B. F. Drewes A Wetenschap als menselijke bezigheid, college van prof. dr. C.C. Jonker Suriname en de VU,,Utopia" of,,utopie" zijn twee begrippen met een nogal negatieve bijklank. Men verstaat er ...

1 januari 1976
VU-Magazine
329 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 4

VU Magazine 1976 - pagina 4

VlJ magazine 2VlJmagazine VU-magazlneHetis eenmaandelijkseuuqave van de Vereniging voorwe-tenschappelijk onderwijsopgerefor-meerde grondslag .Vereniging staat voor aile arbeid haar u itgaat, met name voor het wetenschappel ijk ...

1 januari 1976
VU-Magazine
207 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 5

VU Magazine 1976 - pagina 5

VlJ magazine 3De partijdigbeid van J ezus door drs. B. F. DrewesVerscheidene oud-leerlingen vaý de VU doceren in Indonesie, Een van hen, drs. B. F. Drewes, gafin '74 aan de Sekolah Tinggi Theologia "Duta Wacana" in Yogyakarta college over ,.de armen in het Evangelie van Lucas". Hij ...

1 januari 1976
VU-Magazine
727 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 6

VU Magazine 1976 - pagina 6

iZI magazine 4Wetenschap als menselijke bezigheid College aan eerstejaars-studenten van prof. dr. C. C. Jonker '1| M a ^i....,i.iiMi,,»,.,, ^•In het decembernummer werd een eerste fragment afgedrukt van het college „Algemene vorming: encyclopedie", dat we ...

1 januari 1976
VU-Magazine
587 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 7

VU Magazine 1976 - pagina 7

m magazinesschouwing en van de door de wereldbeschouwing beheerste politiek, bevrijd worden. De universiteit moest om zich verder te kunnen ontplooien verlost worden van alle verplichtingen en belemmeringen, die haar uit godsdienstige, zedelijke, sociale en politieke overwegingen waren opg ...

1 januari 1976
VU-Magazine
549 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 8

VU Magazine 1976 - pagina 8

m magazine 6)ttl magazine 7Suriname en de VU Feest in Paramaribo na de onafhankelijkheid Drie dagen voordat in Suriname de Nederlandse vlag werd gestreken, kwam op de ledenraadvergadering van 22 november van de VU-Vereniging het regionaal verband Friesland met een suggestie: ,,Kan", ...

1 januari 1976
VU-Magazine
973 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 9

VU Magazine 1976 - pagina 9

m magazine 6)ttl magazine 7Suriname en de VU Feest in Paramaribo na de onafhankelijkheid Drie dagen voordat in Suriname de Nederlandse vlag werd gestreken, kwam op de ledenraadvergadering van 22 november van de VU-Vereniging het regionaal verband Friesland met een suggestie: ,,Kan", ...

1 januari 1976
VU-Magazine
973 woorden
VU Magazine 1976 - pagina 10

VU Magazine 1976 - pagina 10

Mü magazine 8Ledenraad VU-Vereniging Voor de tweede maal kwam zaterdag 22 november de Ledenraad van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op gereformeerde grondslag bij elkaar (de eerste bijeenkomst van dit nieuwe lichaam was 21 juni, zie VU-magazinejuli/aug. 75) Er werd zo levendi ...

1 januari 1976
VU-Magazine
833 woorden
van 49