GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

484 resultaten
Filteren
van 49
VU-Magazine
VU Magazine 1977
1977-01-01
VU Magazine 1977 - pagina 1

VU Magazine 1977 - pagina 1

magazine 6e jaargang no. 1 - januari 1977 Losse nummers f2,— ...

1 januari 1977
VU-Magazine
9 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 2

VU Magazine 1977 - pagina 2

Een uniek bezit voor liet leven!Hervormd Nederland valt elke week weer opDe Bijbel, het meest bezongen boek, een bron van kennis, een bezit voor het leven. Nu in een ongelooflijk mooie uitvoering. Zes schitterend gebonden delen met goudopdruk. Grandioos van opzet. De Bijbelteksten v ...

1 januari 1977
VU-Magazine
288 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 3

VU Magazine 1977 - pagina 3

nl magazine /magazineOOUniversiteitsraad handhaaft bereidverklaring Bestuur reageert m e t b r o c h u r e op o n r u s t over CPNkwestie1 QWerkdag „De in L u n t e r e ni ADr. Roelf H a a n : van de elite1 K,,Geld m a a k t ni ...

1 januari 1977
VU-Magazine
483 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 4

VU Magazine 1977 - pagina 4

Wl magazine 2m magazine Het VU-magazine is een maandelijkse u itgave van de Verenig ing voor w e tenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. „ D e Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Uni ...

1 januari 1977
VU-Magazine
239 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 5

VU Magazine 1977 - pagina 5

magazine 3Universiteitsraad handhaaft bereidverklaring ,,Aanspreekbaarheid" wordt nader bekeken Wat op de agenda van de Universiteitsraad „ doelstelling VU en verkiesbaarheid" heet en in de krant „ De CPN-kwestie", kreeg in een extra vergadering op 14 december een afrondende bespreking. De ...

1 januari 1977
VU-Magazine
281 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 6

VU Magazine 1977 - pagina 6

magazine 4 Motie-Van Baars(23 voor, 17 tegen) De Universiteitsraad van de Vrije Universiteit, in vergadering bijeen op dinsdag 14 december 1976. gelezen het advies van de werkgroep doelstelling vervat in stuk 62768;gehoordkonstaterende de discussie in de raad terzake; dal de Verenig ...

1 januari 1977
VU-Magazine
756 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 7

VU Magazine 1977 - pagina 7

m magaTjute 5 ^^^ÜIHT^DANVCLVERKLARW^ JIn een andere zaal volgde een studentenpubliek de UR-debattenDe vergadering wordt geschorsttweede aangenomen motie van de zijde van de PKV-fractie (progressieve studenten) beschouwd worden als een soort interpretatie van de eerste motie ...

1 januari 1977
VU-Magazine
329 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 8

VU Magazine 1977 - pagina 8

yü magazine 6.^___.-^—,__P£aiwMSr ' ce „onHU wsT"J ? W o^s.^^\,...opBEN 6URE U««Jfl/.e5D/)6 GEBEU^PE HET.Yf-^ ^-r>\^.HÈT Z)EKTe\jeK2uiH 5n(fcT..DeTetE1êC#IKÖSTFM| , flU& 6ti HÉT extat"Lmeu ...

1 januari 1977
VU-Magazine
37 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 9

VU Magazine 1977 - pagina 9

m magazine?zeggen — het compromis opnieuw gesloten en dat wilde men kennelijk op de een of andere manier laten uitkomen. Twee aangenomen moties dus. MOTIE-VAN BAARS De eerste motie (verder te noemen de motie Van Baars) was al de vrucht van veel samenvoegingswerk. Van de vorige UR-vergaderi ...

1 januari 1977
VU-Magazine
568 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 10

VU Magazine 1977 - pagina 10

MJ magazine 8Bestuur reageert met brochure op onrust over CPN-kwestie „De allerwege in ons land oatstane onrust omtrent de bestuurlijke koers van de Vrije Universiteit geeft ons, als Bestuur van de Vereniging waarvan die universiteit uitgaat, aanleiding hierbij aan de leden van die Verenig ...

1 januari 1977
VU-Magazine
784 woorden
van 49