484 resultaten
Filteren
van 49
VU Magazine 1978 - pagina 1

VU Magazine 1978 - pagina 1

magazine 7e jaargang no. 1 januari 1978 losse n u m m e r s f2,—Je onopyallend aanwezige y/•i.1''Je bent hier in het bejaardentehuis wel vaak met de dood bezig. Dan denk ik: heden gij, morgen kan't mijn beurt zijn. Maar je bent mens, je gaat door. XV ik ben geen kniesoor. Als ...

1 januari 1978
VU-Magazine
63 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 2

VU Magazine 1978 - pagina 2

Een bezoek aan Bethlehem is een van de meest onvergetelijke onderdelen van U w Israëlreis. Een israëlreis met Holy Land Tours. De indrukken die U opdoet tijdens Uw Israëlreis zijn overweldigend. U ontmoet tal van plaatsen, die aanvankelijk slechts in Uw verbeelding gestalte kregen. Zo ook Bethleh ...

1 januari 1978
VU-Magazine
259 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 3

VU Magazine 1978 - pagina 3

magazine 1 magazinemagazmeDe onopvallend aanwe»ge"Je bent bkr in hel bnaanlBttHiiw wd vadi «et de dood b ^ T b i m denk Sr. Msar je bent mens, Je gaal door. Ea ik beo geen kniesoor./Vt$ hel je liid is dan ga je ToiSi ben ik wel b«j, als Bc's morgenmdiker word,dal het mijn djd ...

1 januari 1978
VU-Magazine
416 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 4

VU Magazine 1978 - pagina 4

magazine 2mmagaTjmeHet VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voorwetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. „ D e Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije ...

1 januari 1978
VU-Magazine
455 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 5

VU Magazine 1978 - pagina 5

magame 3CDA: nog kansen voor beginselpolitiek? door dr. J. van Putten Groen van PrinstererDank zij een student die daarover een skriptie wilde schrijven werd ik onlangs genoodzaakt, weer eens een blik te werpen in het befaamde boek,, Ongeloof en Revolutie" yan mr. G. Groen van Prins ...

1 januari 1978
VU-Magazine
737 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 6

VU Magazine 1978 - pagina 6

MO magazine 4) ^ nu^azmeSProfielen van ARP, CHU en KVP in'67 aan de Yoorayond van de eenwording SiiKENMERKQW ZQoo M^>Ji<KENMERK hachelijke van een fusie voor „beginselpolitiek" —, vooral wil baseren is het verkiezingsonderzoek v ...

1 januari 1978
VU-Magazine
941 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 7

VU Magazine 1978 - pagina 7

MO magazine 4) ^ nu^azmeSProfielen van ARP, CHU en KVP in'67 aan de Yoorayond van de eenwording SiiKENMERKQW ZQoo M^>Ji<KENMERK hachelijke van een fusie voor „beginselpolitiek" —, vooral wil baseren is het verkiezingsonderzoek v ...

1 januari 1978
VU-Magazine
941 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 8

VU Magazine 1978 - pagina 8

1^ magameóproblemen door velen uit de eigen achterban hoog aangeslagen. De aanhang van de ARP onderscheidde zich voorts door een matige tot grote politieke belangstelling, partij-aktiviteit en een sterke verbondenheid met de partij, en heeft met veel overtuiging op de ARP gestemd. Waarop w ...

1 januari 1978
VU-Magazine
327 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 9

VU Magazine 1978 - pagina 9

magamte?Een AR-onderonsje tijdens het CD A-fractieberaad over een regeerakkoord met de VVD. Aan de ene kant van de tafel van links naar rechts de kamerleden Van Leeuwen, Faber, Scholten en De Koning. Aan de andere kant van de tafel: Aantjesbasis van de situatie in de periode 1973-19 ...

1 januari 1978
VU-Magazine
528 woorden
VU Magazine 1978 - pagina 10

VU Magazine 1978 - pagina 10

Wl madame 8Eerbied voor het leven- hachelijk argument in abortus-kwestie Samenvatting van een opstel door prof. dr. H. M. KuitertOp 16 september 1976 verschijnt in Trouw een bericht waarin wordt vermeld dat zes theologen een beroep hebben gedaan op de Tweede Kamer in verband met de ...

1 januari 1978
VU-Magazine
567 woorden
van 49